Białoruski dziennikarz skazany za opublikowanie reportażu o polskim żołnierzu zabitym przez Armię Czerwoną 17 września 1939 r.


Kolejny wyrok wymierzony w niezależnych dziennikarzy. Głębocki rejonowy sąd ukarał w czwartek grzywną lokalnego Zmitra Łupacza za artykuł na temat polskiego pogranicznika, który zginął 17 września 1939 r. podczas obrony granicy przed nacierającymi wojskami radzieckimi.

Dziennikarza ukarano za nielegalną produkcję i dystrybucję materiałów medialnych z powodu zamieszczonego na stronie internetowej „Euroradio” reportażu przedstawiającego historię Stefana Pałczyńskiego.  Żołnierz Korpusu Obrony Pograniczna  17 września 1939 r. samotnie bronił posterunku granicznego Kamienny Wóz znajdującego się w pobliżu miasta Głębokie przed żołnierzami Armii Czerwonej.  Według relacji świadków miał on zginąć po dwóch godzinach nierównego boju, zabijając i raniąc kilkudziesięciu czerwonoarmistów. Dziennikarz opisywał wizytę odnalezionych po latach krewnych żołnierza, którzy przyjechali na Białoruś, by odwiedzić jego grób.

Białoruskie władze skazują niezależnych dziennikarzy na grzywny niezależnie od tematyki poruszanej  w ich materiałach. I wcale nie musi ona dotyczyć polityki. Za współpracę z Biełsatem wezwania na komisariat otrzymali również niezależni dziennikarze-freelancerzy:  Aleś Kirkiewicz i Aleś Dzianisau za przygotowaniu reportaż na temat wystawy lalek, który potem pokazała TV Biełsat.

Dziś, na podstawie tego samego artykułu, odbędzie się rozprawa mohylewskiej korespondentki Aliny Skrabunowej. Przyczyną wszczęcia postępowania jest jej reportaż dziennikarki o problemach w jednym z ważniejszych przedsiębiorstw państwowych na Białorusi „Strommaszyna”, który wiosną tego roku został pokazany na antenie „Biełsatu”.

Łączna kwota grzywien wymierzonych niezależnym dziennikarzom na podstawie art. 22.9 kodeksu karnego (Nielegalna produkcja i dystrybucja produktów medialnych) na dzień dzisiejszy wynosi już 133 milionów 280 tysięcy rubli białoruskich (ponad 8 tysięcy euro).

AS/JB/Biełsat

www.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze