Białoruska kuźnia kadr finansowych. Dla Ukrainy


Zamienił białoruski paszport, może wejść do zarządu Banku Narodowego Ukrainy. O Dmytrze Sołohubie jako pewnym kandydatycie na p.o. wiceprezezesa ukraińskiego Banku Narodowego jego przyszła szefowa mówiła już kilka miesięcy temu. Teraz jest już oficjalna nominacja.

Odwlekła się ona trochę w czasie, ponieważ Waleria Gontarewa wspomniała wówczas, że chodzi o „obywatela Białorusi”. Żeby objąć tak wysokie stanowisko państwowe, musiał on najpierw otrzymać obywatelstwo Ukrainy.

Sołohub – rocznik 1978., w 2000 ukończył Białoruski Uniwersytet Państwowy. Specjalność „Teoria ekonomiczna”. Uzyskał kwalifikację ekonomisty oraz wykładowcy ekonomiki. Dwa lata później, już na Ukrainie ukończył studia magisterskie na Akademii Kijewsko-Mohylańskiej.

W latach 2002-2004 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań Ekonomicznych i Konsultacji Politycznych, następnie pracował w przedstawicielstwie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Od roku 2007 do obecnej chwili kierował działem badań i analiz Raifeissen Bank Aval – jednego z największych banków na Ukrainie.

cez, Biełsat

www.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze