Białorusini wwożą do kraju towary z Polski i Ukrainy, a wywożą do Polski, na Ukrainę i Litwę


Białorusini wwożą przede wszystkim towary, które kupują w Polsce i na Ukrainie. Z kolei artykuły wywożone z Białorusi najczęściej trafiają do Polski, na Ukrainę i na Litwę. 

Świadczą o tym wyniki badania, przeprowadzonego wśród obywateli kraju na białoruskich przejściach granicznych 10 i 11 kwietnia – informuje państwowa agencja statystyczna Biełstat.

Spośród 1588 ankietowanych (którzy wjechali na Białoruś w trakcie przeprowadzania badania i w nim uczestniczyli) 882 zadeklarowało wwóz towarów. Z kolei wśród 1533 wyjeżdżających Białorusinów uczestniczących w badaniu do wywozu produktów przyznało się 453. 

Pod względem wartości towarów, najwięcej wwożono z Polski (56,6 %) i z Ukrainy (27,7%). Jeśli chodzi o wywóz, na pierwszym miejscu także znalazła się Polska (30,3 % ogólnej wartości towarów), po niej także Ukraina (24,1%) i Litwa (23,7%).

Wwożono przede wszystkim produkty spożywcze, odzież, telewizory, obuwie, napoje alkoholowe, chemię gospodarczą i środki higieny. Wywożono głównie benzynę i olej napędowy, odzież, napoje alkoholowe, obuwie, wyroby tytoniowe, cukier, produkty zbożowe i makaron.

Białoruska służba statystyczna zbadała, ile osób spośród wjeżdżających do kraju wwozi lub wywozi towary. Jak pokazuje poniższa statystyka, na przykład w przypadku Polski, spośród 1588 osób wjeżdżających na Białoruś, 404 osoby wjeżdżały z Polski i wwoziły produkty. Z kolei 240 spośród tych samych 1588 osób wwoziło towary, wjeżdżając z Ukrainy.

kar, cez, belsat.eu/pl

 
Zobacz też
Komentarze