Białorusini uczcili pamięć powstańca styczniowego


W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych  Świsłocz odwiedzili sympatycy białoruskiej opozycji – misteczko jest związane z biografią bohatera narodowego Polski i Białorusi Konstantego Kalinowskiego (biał. Kastusia Kalinouskiego).

Do miasteczka znajdującego się obwodzie grodzieńskim przyjechało ponad sto osób z Mińska i innych części Białorusi. Uczestnicy wydarzenia z biało-czerwono-białymi flagami przeszli po ulicach miasta. Milicja nie interweniowała ograniczając się jedynie do nagrywania kamerą przebiegu uroczystości. Akcja uczczenia dowódcy powstania styczniowego na Litwie  i autora pierwszej gazety wydawanej po białorusku „Mużyckaja praua” była organizowana przez opozycyjny Białoruski Front Narodowy i Socjaldemokratyczną Partię Hramada.

Uczestnicy akcji złożyli kwiaty pod pomnikiem straconego w Wilnie przez Rosjan powstańca, odwiedzili budynek byłego gimnazjum, do  którego w latach 1847-55 uczęszczał Kalinouski. Opozycjoniści złożyli również kwiaty na grobie starszego brata Konstantego Kalinouskiego – Wiktora, historyka archeologa, również uczestnika powstania 1863 r.

Akcja pamięci przywódcy powstania 1963 r. odbywa się co roku w wigilię Dnia Wszystkich Świętych.

svislacz3110_04

fot. Zmicier Sałoszkin

Fot. Aleś Janukiewicz

svislacz3110_03

Fot. Aleś Janukiewicz

Jb/biełsat/ http://www.gazetaby.com/

WWW.belsat.eu/pl/

Zobacz też
Komentarze