Białoruscy komuniści w wyborach poprą Łukaszenkę i zamierzają „aktywnie stawić opór opozycji”


Białoruska Partia Komunistyczna uważa, że jedyną słuszną decyzją jest rezygnacja z wystawiania własnego kandydata i poparcie obecnego szefa państwa. Komuniści zamierzają nie tylko aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach kampanii wyborczej i w zbieraniu podpisów dla Łukaszenki, chcą też obserwować wybory oraz „demaskować zamysły opozycji”.

„Wybory należy wykorzystać dla wzmocnienia jedności w szeregach partii, dla oświecenia klasy robotniczej we wszystkich obszarach rozwoju politycznego oraz socjalno-ekonomicznego na podstawie metodologii marksistowsko-leninowskiej, do prawdziwego budowania socjalizmu”, – powiedział pierwszy sekretarz KC BPK Ihar Karpienka.

Przypomniał on także, że z punktu widzenia komunistów, „międzynarodowy kapitał posiada ogromny arsenał środków ideologicznych i informacyjnych oraz kanałów wpływu na opinię społeczną w celu politycznego manipulowania masami”.

„Biorąc pod uwagę obecną sytuację nasza partia powinna stworzyć szereg inicjatyw antypropagandowych w stosunku do „kandydatów opozycyjnych”, ich agitatorów, ich zaufanych ludzi, na każdym etapie kampanii wyborczej. Białoruscy wyborcy powinni doskonale rozumieć, dokąd ich chcą poprowadzić dinozaury polityczne, wychowane przez Departament Stanu jeszcze w czasach gorbaczowskiej pieriestrojki,” – oświadczył główny komunista kraju.

Karpienka, który jest także zastępcą przewodniczącego mińskiego miejskiego komitetu wykonawczego, uważa też, że:

„(…) obywateli należy informować w sposób jak najszerszy i systematyczny o prawdziwych celach, które wyznaczyła sobie „piąta kolumna” zgodnie z planami CIA, według których Białoruś ma stać się Somalią, Libią, Irakiem, Afganistanem czy Ukrainą”.

Według niego, komuniści mają zamiar uruchomić „wszystkie dostępne metody i nie dopuścić do przeprowadzenia przez destruktywne siły opozycji pikiet, zgromadzeń, mitingów, pochodów i innych inicjatyw niesankcjonowanych przez organy państwa po zamknięciu komisji wyborczych”.

Oczekuje się, że data wyborów prezydenckich zostanie ustalona 30 czerwca na posiedzeniu Izby Reprezentantów. Centralna Komisja Wyborcza z inicjatywy swojej przewodniczącej Lidzii Jarmoszyny zaproponowała przeprowadzenie wyborów 11 października. Wcześniej jako możliwą datę przeprowadzenia wyborów podawano 15 listopada.

KŁ wg belapan.com

 
Zobacz też
Komentarze