Białoruś wprowadza ruch bezwizowy dla przylatujących do Mińska


fot. www.potashnikov.com

Alaksandr Łukaszenka podpisał dekret, który zezwala na pięciodniowy pobyt na Białorusi bez wizy obywatelom 80 krajów – w tym Polakom. Muszą oni jednak przekroczyć granicę w przejściu granicznym w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Mińsk.

Dokument dotyczy obywateli 39 krajów Europy w tym całej UE, a także Brazylii, USA, Japonii i innych.

By przekroczyć granicę należy posiadać: obowiązujący paszport, sumę ok. 80 zł na każdy dzień pobytu w gotówce lub na karcie bankowej, a także ubezpieczenie zdrowotne na sumę min. 10 tys dol. zakupione we współpracującej z Białorusią firmie ubezpieczeniowej.

Dekret wejdzie w życie z dniem 6 lutego br.

Na Białoruś mogą też wjechać bez wizy turyści odwiedzający Grodno, Puszczę Białowieską i okolice Kanału Augustowskiego.  Do wjazdu potrzebna jest specjalna przepustka, którą można uzyskać w autoryzowanych białoruskich biurach podroży.

Więcej>>>

Zobacz też
Komentarze