Białoruś przyjacielem, Ukraina i Polska – wrogami Rosji?


Najnowszy sondaż pokazał, jak widzą świat nasi sąsiedzi.

Za kraje najbardziej przyjazne ich ojczyźnie, Rosjanie uważają dziś Białoruś i Chiny. Na sąsiadów z zachodu wskazało 55 procent ankietowanych, a na tych z południowego wschodu 43 proc.

Następne miejsca pod względem sympatii zajęły Indie i Armenia – po 18 proc. respondendów, którzy wzięli udział w badaniach opinii publicznej przeprowadzonych przez renomowany ośrodek badawczy „Lewada-Centr”.

Polska po raz pierwszy znalazła się w pierwszej piątce krajów najbardziej „nieprzyjaznych i wrogich”. Uważa ją za taką  22 proc. Rosjan. W ubiegłym roku w ten sposób oceniało relacje polsko-rosyjskie stosunki 12 procent badanych i plasowało to Polskę na 9. miejscu. 10 lat temu zaledwie 4 procent Rosjan wypowiedziało się w ten sposób.

Ale i tak za kraj najbardziej wrogi Rosjanie uznają Stany Zjednoczone. Twierdzi tak 73 procent ankietowanych. Kolejne miejsca przypadły: Ukrainie – 37 proc., Łotwie – 25 proc., Litwie – 25 proc. Za Polską znalazły się Wielka Brytania – 21 proc., Estonia – 19 proc., Niemcy – 19 proc., Gruzja – 11 proc., Kanada – 8 proc.

cez, belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze