Betlejemskie Światło Pokoju trafiło na Białoruś


Podlascy harcerze z ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju polskim harcerzom z Białorusi. Przekazanie światła pokoju  tradycyjnie odbyło się na przejściu granicznym w Kuźnicy.

Delegacji polskich harcerzy z Grodna i konsulowi RP w tym mieście, przekazali je harcerze z Białegostoku, Lipska, Dąbrowy Białostockiej i Sokółki.  W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób. Zastępca komendanta Chorągwi Białostockiej ZHP Andrzej Bajkowski powiedział, że Betlejemskie Światło Pokoju po południu trafi do katedry grodzieńskiej, a potem m.in. do polskich drużyn harcerskich w innych miejscach na Białorusi.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, braterstwa, pokoju i wspólnoty. Jego idea narodziła się w 1986 roku w Austrii. Światełko przywieziono tam z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem w intencji niewidomych dzieci. Dwa lata później austriaccy skauci po raz pierwszy pojechali po ogień do Betlejem, aby przekazać go, jako symbol, skautom z całej Europy.
Tegorocznym hasłem wędrówki światełka są słowa św. Jana Pawła II: „Zacznijcie dzieło pokoju w sobie, byście sami napełnieni pokojem mogli nieść pokój innym”.

Harcerze ZHP Betlejemskie Światło Pokoju odbierają od 1991 roku od swoich słowackich kolegów, a następnie przekazują je na Ukrainę, Litwę, Łotwę i Białoruś. Płomień z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafi na wigilijne stoły w Polsce oraz do kościołów, szkół, urzędów i szpitali.

KR/Biełsat/PAP
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze