Agnieszka Romaszewska-Guzy odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności


Zdj. prezydent.pl

Na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu odznaczenie to nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dziś Krzyże Wolności i Solidarności działaczom pierwszego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

„Za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” odznaczono 34 osoby, w tym dwie pośmiertnie.

Wśród tych, którzy odebrali odznaczenia podczas dzisiejszej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, była również dyrektor TV Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy.

„To bardzo ważne dla mnie odznaczenie, bo jest ono prostu miarą uznania faktów… Niższe i wyższe odznaczenia państwowe dostaje się często podług gustu tej czy innej ekipy przy władzy, KWiS to po prostu dowód zaangażowania w pracę i na rzecz wolności i Solidarności. Czy mówiąc bardziej patetycznie: dowód uznania za walkę o wolną Polskę” – powiedziała nam wkrótce po ceremonii.

W imieniu prezydenta, dekoracji dokonali prezes IPN, dr Jarosław Szarek oraz Irena Zofia Romaszewska – Doradca Prezydenta RP, przewodnicząca Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń dla działaczy Opozycji Demokratycznej.

cez, belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze