Aktywista skazany za broszury dla obserwatorów wyborczych


Sąd w Mohylewie aresztował Jurija Nowikawa, regionalnego koordynatora kampanii „Sprawiedliwe wybory”- za rzekomo bezprawną dystrybucję wydawnictw.

Aresztowany przez drogówkę

Pracownicy białoruskiej drogówki zatrzymali do kontroli samochód Nowikawa w Mohylewie 23 sierpnia pod pozorem rutynowej kontroli. Milicjanci skonfiskowali broszury „ Metodologiczne zalecenia dla obserwatora” (293 egzemplarze) i „Robocze zeszyty obserwatora„ (291 egzemplarzy) oraz biuletyn informacyjny kampanii „Sprawiedliwe wybory” (905 egzemplarzy).

„Broszurka to wydawnictwo”

Sąd zarzucił Nowikowowi, że broszury są oficjalnymi wydawnictwami masowymi brakuje na nich odpowiednich informacji. Podczas procesu oskarżony podkreślał, że wydrukowane broszury nie były środkami masowej informacji, zostały opublikowane przed wyborami i przeznaczone wyłącznie dla wąskiego grona odbiorców – obserwatorów w lokalach wyborczych.

Sędzia Aksana Ratnikawa uznała jednak Nowikawa za winnego i skazała go w przeliczeniu na około 1,5 tys. złotych. Skonfiskowane broszury zostały zniszczone.

„Zeszyt szkolny to też wydawnictwo?”

Nowikau określił decyzję sądu „pełnego bezprawia”. „Obserwatorom nawet nie wolno posługiwać się broszurkami, na których zapisują swoje imiona czy nazwiska. Jak taki zeszyt może być środkiem masowe informacji? Oznaczałoby to, że zeszyt ucznia jest również środkiem masowej informacji” koordynator kampanii nie krył oburzenia. Nowikau zamierza odwołać się do sądu wyższej instancji. Na Białorusi 23 września odbędą się wybory parlamentarne.

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze