Szef białoruskiego MSZ jedzie do Brukseli – kolejny zwrot we wzajemnych stosunkach?


Minister spraw zagranicznych Białorusi Siarhiej Martynau w poniedziałek weźmie udział w Brukseli w spotkaniu ministerialnym wszystkich państw Partnerstwa Wschodniego – poinformowały źródła unijne w piątek. „Martynau potwierdził nam w czwartek wieczorem, że przyjedzie” – powiedziały PAP źródła prasowe w Radzie UE.

Wspólna decyzja państw członkowskich

Decyzja o zaproszeniu Martynaua została podjęta przez wszystkie kraje członkowskie – podkreślił w piątek wysoki rangą dyplomata UE. Wyjaśnił, że ministrowie UE zdecydowali się go zaprosić, „bo to okazja, by mu osobiście przekazać przesłanie Unii Europejskiej, które jest znane i zostało kilkakrotnie zawarte w deklaracjach przyjmowanych przez UE”. „W poniedziałek Martynau usłyszy to samo przesłanie” – dodał.

Dialog w zamian za zwolnienie więźniów

Jako warunek dialogu z władzami Białorusi UE żąda zwolnienia więźniów politycznych, w tym działaczy opozycji, skazanych za protesty po wyborach prezydenckich w 2010 roku.

Stłumienie tych protestów przez władze sprawiło, że UE powróciła do polityki sankcji wobec Mińska. „Czarna lista” osób objętych zakazem wjazdu do UE liczy obecnie ponad 240 nazwisk. Są na niej przedstawiciele najwyższych władz, w tym prezydent Aleksander Łukaszenka, nie ma zaś na niej Martynaua. W marcu UE zamroziła aktywa 29 firm należących do trzech biznesmenów wspierających rządy Łukaszenki, powtarzając żądanie zwolnienia więźniów politycznych.

W poniedziałkowym spotkaniu mają wziąć udział szefowie MSZ 27 państw UE i ministrowie sześciu państw Partnerstwa Wschodniego (PW): Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Celem spotkania będzie przygotowanie szczytu PW w 2013 roku, które najpewniej odbędzie się w Wilnie – poinformowały źródła w UE.

Partnerstwo Wschodnie to unijna inicjatywa współpracy ze wschodnimi sąsiadami UE. Ma na celu ustanowienie politycznego stowarzyszenia krajów Partnerstwa Wschodniego z Unią (negocjowane umowy stowarzyszeniowe nie przewidują jednak perspektywy członkostwa), stworzenie kompleksowych i pogłębionych stref wolnego handlu, postępującą liberalizację reżimu wizowego i w dalszej perspektywie ustanowienie reżimu bezwizowego.

Białoruś uczestniczy w tej inicjatywie, choć obserwatorzy oceniają, że jest zainteresowana przede wszystkim projektami gospodarczymi i infrastrukturalnymi, a nie politycznym wymiarem współpracy w ramach PW.

Biełsat za PAP

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze