Białorusini chcą małego ruchu granicznego


Ponad 700 osób podpisało się pod petycją do administracji prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki z apelem o przyspieszenie realizacji umowy o małym ruchu granicznym z Polską.

Petycja, której inicjatorem jest mieszkaniec miasta Mosty w obwodzie grodzieńskim Dźmitryj Kuchlej, została zamieszczona na stronie change.org, służącej do rozpowszechniania apeli i wezwań. W ciągu kilku dni podpisało ją ponad 700 osób.

Obywatele są zaniepokojeni

„My, obywatele Białorusi, jesteśmy głęboko zaniepokojeni zwlekaniem przez rząd białoruski z realizacją porozumienia o małym ruchu przygranicznym z Rzeczpospolitą Polską. Porozumienie to dotyka interesów ponad miliona białoruskich obywateli, żyjących na białorusko-polskim terytorium przygranicznym” – napisano w petycji.

Sygnatariusze przypominają, że polska strona wystąpiła z propozycją zawarcia umowy w lutym 2008 r., a 12 lutego 2010 r. została ona podpisana przez ministrów spraw zagranicznych obu państw. Jeszcze w 2010 r. ratyfikowały ją obie izby polskiego parlamentu, a następnie podpisał ją prezydent Bronisław Komorowski.

Umowa zawarta- brakuje jedynie not dyplomatycznych

Izba Reprezentantów, niższa izba białoruskiego parlamentu, ratyfikowała dokument 11 listopada 2010 r., a 17 listopada uczyniła to izba wyższa, Rada Republiki. 1 grudnia 2010 r. podpisał ją prezydent. Do jej wejścia w życie potrzebna jest jednak wymiana not dyplomatycznych między Polską a Białorusią. Polska informowała stronę białoruską notami dyplomatycznymi o wypełnieniu wszystkich procedur w sprawie tej umowy już dwukrotnie.

„Według oficjalnych źródeł Białoruś planowała wcielenie dokumentu w życie w drugiej połowie 2011 r., ale minęło już ponad półtora roku od czasu jego przyjęcia, a białoruski rząd do tej pory nie przystąpił do realizacji umowy o małym ruchu przygranicznym” – podkreśla się w petycji.

Jak piszą autorzy dokumentu, realizacja umowy sprzyjałaby dwustronnej współpracy gospodarczej, ożywiłaby kontakty między władzami lokalnymi i umacniałaby więzi między obywatelami obu państw, co wpłynęłoby na wzrost dochodów mieszkańców stref przygranicznych, rozwój turystyki oraz modernizację białoruskiej infrastruktury.

Nie jest to pierwsza petycja w sprawie umowy o małym ruchu granicznym z Polską. W lutym działacze kampanii obywatelskiej „Mów Prawdę!” informowali o zebraniu w Brześciu około 3 tys. podpisów pod apelem podobnej treści.

Biełsat za PAP

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze