W Mińsku do okręgowych komisji wyborczych włączono opozycjonistów


W stolicy Białorusi opozycja łącznie uzyskała 6 proc. miejsc w okręgowych komisjach wyborczych. Łącznie w Mińsku utworzono 20 komisji okręgowych, do których weszło 237 osób. Wśród nich – 14 przedstawicieli opozycji czyli 6 proc. od ogólnej liczby.

Decyzję została podjęła 9 lipca na wspólnym posiedzeniu prezydiów Urzędu Miasta i Mińskiej Miejskiej Rady Deputowanych.

Kto dostał najwięcej miejsc

Spośród 20 zaproponowanych kandydatów przez Białoruską Partię Lewicy “Sprawiedliwy świat” do wyborczych komisji włączono 7 osób, z 10 przedstawicieli Białoruskiego Frontu Narodowego – 4, z 10 przedstawicieli Zjednoczonej Partii Obywatelskiej do komisji wyborczych wejdzie tylko jeden. Po jednym przedstawicielu będzie miała również w komisjach Białoruska Socjaldemokratycznej Partia (“Hramada”) i Białoruska Partia “Zieleni”.

Większość członków komisji okręgowych, podobnie jak podczas poprzednich wyborów, są przedstawicielami prorządowych partii i organizacji: Partii Komunistów Białorusi, Białoruskiej Partia Społeczno Sportowej, Białoruskiej Republikańskiej Partii Pracy i Sprawiedliwości, organizacji “Biała Ruś”, Białoruskiego Republikańskiego Związku Młodzieży, Białoruskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża, Białoruskiego Stowarzyszenia Pokoju i in.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze