Dodatkowy wyrok za niezapięty guzik


„Jeżeli nie zapniesz guzika dwa czy trzy razy – mogą to podciągnąć pod sprawę kryminalną – mogą cię ponownie skazać i wydłużyć wyrok jaki odsiadujesz” – obrońca praw człowieka Andrej Bandarenka skomentował 11 artykuł białoruskiego kodeksu kryminalnego, który przewiduje możliwość ponownego osądzenia w czasie trwania odsiadki.

Kierowana przez Bandarenkę organizacja obrony praw człowieka „Platforma” przedstawiła raport z monitoringu nt. przestrzegania praw więźniów na Białorusi.

Bandarenka podkreślał w czasie konferencji prasowej w Mińsku, że do obrońców praw człowieka coraz częściej docierają informacje nt. naruszania praw więźniów – niestety organy państwowe ignorują te sygnały. „W odpowiedzi na nasze skargi do prokuratury otrzymywaliśmy zawsze kilkudaniowe odpowiedzi, że przeprowadzona kontrola nie potwierdziła zarzutów” – dodał Bandarenka.

Właśnie takie sytuacje stały się podstawą do przeprowadzenia monitoringu. Zdaniem szefa Platformy – bezprecedensowy nacisk na adwokatów powoduje, że skazani zostają bez obrony. Szczególnie dotyczy to kolonii o zaostrzonym reżimie, gdzie miejscowa administracja w stanowczy sposób zapobiega próbom więźniów skierowania skargi na naruszanie praw.

Raport ma zostać przekazany międzynarodowym organizacjom broniącym praw człowieka oraz zagranicznym dyplomatom w Mińsku.

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze