Łukaszenka uwolni więźniów politycznych?


Aleksander Łukaszenka odbędzie dziś naradę na temat przeprowadzenia amnestii – poinformowała oficjalna strona białoruskiego prezydenta.

Lider Białorusi polecił przygotować ustawę o amnestii podczas orędzia do narodu, jakie wygłosił 8 kwietnia br. przed połączonymi izbami parlamentu. Ustawa miałaby wejść w życie 3 lipca br. w dniu oficjalnego Święta Niepodległości Białorusi.

Złodzieje i łapówkarze na wolność – polityczni zostają

„Mówiłem już o tym, godni ludzie siedzą a niegodziwców wypuszczamy – pod naciskiem czy bez nacisku”, – podkreślił podczas swojego orędzia Łukaszenka. Nie wiadomo kogo ma na myśli mówiąc o „ludziach godnych” – jednak wspominając o „niegodziwcach wypuszczanych pod naciskiem” – wyraźnie wskazywał na 12 więźniów politycznych.

Departament Wykonania Wyroków MSW Białorusi przygotował projekt ustawy o amnestii, który przekazano do rozpatrzenia rządowi – poinformowało w środę ministerstwo. Amnestia może objąć ok. 2800 osób, planuje się też skrócenie o rok kar ponad 7 tys. skazanych.

Jeśli projekt zostanie przyjęty w proponowanej wersji, to w lipcu odzyskają wolność osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowujące dzieci, inwalidzi I i II grupy, chorzy na chorobę alkoholową, osoby uczestniczące w likwidacji skutków katastrofy w Czarnobylu, osoby, które ucierpiały w tej katastrofie, oraz weterani działań wojennych na terytorium innych państw.

Jak podaje biuro prasowe MSW, amnestia objęłaby też skazanych za lżejsze przestępstwa, pod warunkiem zrekompensowania wyrządzonej szkody. Byłaby to już 12 amnestia od 1991 r.

Nie podlegałyby amnestii m.in. osoby, które nie przekazały państwu dochodu pochodzącego z nielegalnej działalności biznesowej, oraz recydywiści i ci, którzy naruszają warunki odbywania kary. Oznacza to, że najprawdopodobniej nie obejmie ona obrońcy praw człowieka Alesia Bialiackiego – oskarżonego o ukrywanie dochodów na kontach zagranicznych.

Wszystko w rękach Łukaszenki

Z kolei na początku maja, sygnały od milicjantów o możliwym zwolnieniu uzyskał odbywający karę 2 lat prac poprawczych Paweł Siawieryniec. Warunkiem miało być odpowiednie zinterpretowanie paragrafu na podstawie, którego został skazany. Jeden z liderów białoruskiej partii chrześcijańsko-demokratycznej został skazany za rzekome wszczynanie zamieszek podczas opozycyjnej demonstracji po wyborach prezydenckich 19 grudnia 2010 r.

Opozycjonista podkreślił wtedy, że wypuszczenie więźniów zależy wyłącznie od woli Łukaszenki i w tej sprawie białoruski reżim prowadzi potajemnie negocjacje z Zachodem, by osiągać coś dla siebie.

Białoruski prezydent wypowiadając się w czerwcu nt. stosunków z Zachodem poinformował jednak, że nie zamierza wracać do kwestii amnestii dla tzw. więźniów politycznych. „ Słyszę coraz częściej, że europejscy dyplomaci czekają na amnestię, i podnoszą przy tym sprawę więźniów politycznych. Od razu chcę powiedzieć publicznie, że nie wracam już więcej do tego tematu. Mówiłem to i wcześniej, w orędziu do narodu i parlamentu. Nie widzę podstaw, żeby zmieniać swoje stanowisko – powiedział.

Bialiacki bez szansy na wyjście?

Skazany na 4,5 roku za rzekome ukrywanie dochodów, obrońca praw człowieka, Aleś Bialiacki, jest jednym z więźniów politycznych, którego losem szczególnie interesują się kraje zachodnie. Jednak ostanie decyzje białoruskich sądów pokazują, że władze robią wszystko, by nie został objęty amnestią

Rodzina i znajomi Bialiackiego zebrali sumę ponad 91 tys. dol. na jakie sąd wycenił straty dla budżetu – jednak nie wpłynęło to na ostateczny wyrok. Co więcej, na kolejnym posiedzeniu Bialiackiemu zasądzono wypłatę ponad 16 tys. dolarów odsetek karnych.

Sam skazany jak i inni obrońcy praw człowieka uważają wyrok za niesprawiedliwy, w sytuacji, w której pieniądze jakie otrzymywał na zagraniczne konta były przeznaczane na działalność jego organizacji „Wiasna”. Białoruskie władze delegalizując organizację w 2003 r. uniemożliwiły jej korzystanie z kont w krajowych bankach. Dane kont bankowych Bialiackiego przekazały Białorusi polskie i litewskie władze, na podstawie mechanizmu międzynarodowej pomocy prawnej.

>>> Raport o wszystkich więziach politycznych na stronie Biełsatu

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze