Putin i Łukaszenka nie pozwolą na mieszanie się w wewnętrzne sprawy ZBiR


Białoruś i Rosja będą koordynować wysiłki, by przeciwdziałać próbom mieszania się w wewnętrzne sprawy Państwa Związkowego Rosji i Białorusi(ZBiR) – napisano we wspólnym oświadczeniu, przyjętym w czwartek przez prezydentów obu krajów w Mińsku.

„Zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i wychodząc od wartości, jaką jest wielorakość dróg postępującego rozwoju, a także uznania prawa narodów do samodzielnego obierania swego szlaku rozwoju społecznego i gospodarczego, Białoruś i Rosja będą koordynować wysiłki, by przeciwdziałać próbom mieszania się w wewnętrzne sprawy państw członkowskich Państwa Związkowego (Białorusi i Rosji), państw członkowskich Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (Rosji, Białorusi i Kazachstanu) i wywierania na nie presji poprzez wprowadzanie ograniczeń lub sankcji” – napisano w oświadczeniu.

Prezydenci Białorusi i Rosji, Alaksander Łukaszenka i Władimir Putin, potwierdzili też pragnienie dalszego rozwijania wspólnego państwa i realizacji potencjału dwustronnej współpracy we wszystkich sferach, w tym zapewnienia równych praw i stworzenia wspólnego systemu gwarancji socjalnych obywatelom Białorusi i Rosji.

Putin poinformował po spotkaniu z Łukaszenką, że zapadła decyzja o przekazaniu Białorusi trzeciej transzy kredytu stabilizacyjnego Funduszu Antykryzysowego Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej.

„Podjęliśmy decyzję o dostarczeniu trzeciej transzy kredytu (wynoszącej 440 mln dol.) i zaczniemy rozmowy o dostarczeniu czwartej” – powiedział Putin dziennikarzom.

Warunkiem przyznania Białorusi w 2011 r. kredytu Funduszu Antykryzysowego Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej wysokości 3 mld USD było sprywatyzowanie w ciągu 3 lat firm na sumę co najmniej 7,5 mld dolarów. W ubiegłym roku Mińsk spełnił wymóg prywatyzacji, sprzedając Gazpromowi połowę akcji przedsiębiorstwa przesyłu gazu Biełtransgaz za 2,5 mld USD. W tym roku Łukaszenka mówił jednak, że Białoruś zrezygnowała z opracowania listy przedsiębiorstw do prywatyzacji, gdyż ich pracownicy „bardzo nerwowo na to reagują”.

Putin poinformował też, że podczas spotkania rozmawiano o utworzeniu holdingu na bazie białoruskich zakładów MAZ (Mińskiej Fabryki Samochodów) i rosyjskiego KamAZ-u.

Łukaszenka ze swej strony oznajmił, że podczas spotkania wiele miejsca poświęcono utworzeniu i rozwojowi Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej. „Nie ma tu między Białorusią i Rosją żadnych różnic zdań” – zapewnił.

W kwietniu 1997 r. Białoruś utworzyła z Moskwą Związek Białorusi i Rosji (ZBiR), a w 1999 r. podpisano traktat o przekształceniu ZBiR w Państwo Związkowe Rosji i Białorusi. W 2010 roku Rosja, Białoruś i Kazachstan utworzyły Unię Celną, a 1 stycznia 2012 powołały do życia Wspólną Przestrzeń Gospodarczą ze swobodnym przepływem towarów, usług, kapitałów i siły roboczej. Prezydenci trzech krajów zapowiedzieli, że najpóźniej w 2015 roku te trzy państwa utworzą Eurazjatycką Unię Gospodarczą, wspólnotę wzorowaną na UE.

Biełsat za PAP

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze