Białoruski Bank Narodowy wspiera akcję wykupu statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego


Jeden z najważniejszych dokumentów historii Litwy i Białorusi wystawiono na aukcję internetową z ceną wywoławcza 45 tys. dol. Muzeum Historii w Mohylewie rozpoczęło zbiórkę publiczną w celu odkupienia dokumentu.

NBB wysłał do białoruskich banków komercyjnych propozycję przyłączenia się do akcji zbierania funduszy na wykupienie od moskiewskiego kolekcjonera unikalnego, wydanego w języku starobiałoruskim, Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego(WKL) z 1588 r. – poinformował Interfax Zapad. Obecnie na terytorium Białorusi nie ma ani jednego egzemplarza dokumentu w języku starobiałoruskim.

By wziąć udział w akcji należy w ciągu dwóch tygodni od wystawienia przedmiotu wpłacić 10 proc. ceny wywoławczej. W piśmie podpisanym przez wiceprzewodniczącego zarządu Siarheja Dubkowa napisano, że akcja „daje możliwość Białorusinom powrotu do kraju przedmiotu o znacznej wartości historyczno-kulturowej”.

Dubkou prosi banki o rozważenie kwestii bezzwrotnej pomocy sponsorskiej dla Muzeum Historii Mohylewa, w celu wykupienia unikalnego wydania książki – oraz namawia do informowania klientów i pracowników banku o akcji. List – to efekt prośby, z jaką do szefowej banku Nadziei Jermakowej, zwrócili się pracownicy muzeum w Mohylewie – inicjatorzy akcji.

Zdaniem historyków – Statut WKL jest pomnikiem średniowiecznej myśli prawniczej. Napisany jest w języku ruskim – protoplaście współczesnego języka białoruskiego – który był jednym z języków urzędowych Księstwa. Dokument z 1588 r., zwany III statutem, zbliżał system prawny do panującego w Koronie. Obowiązywał do 1840 r.

Wiadomo o istnieniu 29 egzemplarzy statutów na świecie, znajdują się na Litwie, Ukrainie, w Polce, Wielkiej Brytanii, Rosji – głównie w bibliotekach narodowych.

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze