Dziennikarz Biełsatu we władzach BAŻ


Michał Jańczuk – szef mińskiego biura Biełsatu podczas VII zjazdu organizacji został wybrany do dziesięcioosobowego zarządu Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy(BAŻ). Zjazd postanowił, że na czele organizacji tak jak w latach ubiegłych pozostanie Żanna Litwina.

Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy jest jedną z największych działających legalnie organizacji pozarządowych działających na Białorusi. Skupia ponad 1000 członków, w 2004 r. organizacja otrzymała od Parlamentu Europejskiego nagrodę im. A. Sacharowa.

Michał Janczuk jest szefem nielegalnego biura Biełsatu w Mińsku. W marcu br. został objęty nieformalnym zakazem wyjazdu z kraju – mimo braku podstaw dziennikarza oskarżono o uchylanie się od służby wojskowej. Zakazem wyjazdu zostało objęte kilkanaście osób – w zemście za wprowadzenie przez UE sankcji wizowych dla kilkuset współpracowników reżimu zamieszanych w prześladowanie opozycji.

Zobacz też
Komentarze