Pożyczkodawcy nie chcą wzrostu płac


Zapowiedzi białoruskiego prezydenta o podniesieniu średnich zarobków do końca roku do poziomu 500 dol. wywoła niestabilność w białoruskiej gospodarce – uważa szef departamentu polityki społeczno – ekonomicznej Antykryzysowego Funduszu Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej Aliszer Mirzojew. Fundusz jest jednym z najważniejszych pożyczkodawców Białorusi, która ma otrzymać od niego w sumie 3 mld dol w ciągu 3 lat.

„Jeżeli władze zamierzają podnieść średnią pensję do końca roku do poziomu 500 dol., to przy niezmienionych innych wskaźnikach, musiałoby się to wiązać z przekroczeniem nawet najbardziej optymistycznych założeń wzrostu wydajności pracy. Zrealizowanie tych planów zwiększy dysproporcje w białoruskiej gospodarce – które usiłuje obecnie zlikwidować rządowy program, i co jest wspierane przez środki funduszu antykryzysowego” – uważa Mirzojew. Jego zdaniem może to doprowadzić do nakręcenia spirali inflacyjnej – co miało miejsce na Białorusi w 2010 r. gdy zarobki wzrosły o 33 proc. a wydajność pracy jedynie o 10 proc. To miało być jednym z przyczyn kryzysu walutowego na Białorusi w 2011.

Białoruski rząd na wniosek prezydenta próbował podnieść średnią płacę Białorusinom do poziomu 500 dol. przed wyborami prezydenckimi w 2010 r. Był wtedy krytykowany przez przedstawicieli MFW, którzy uważali, że podwyżki przewyższają wzrost efektywności. Zdaniem ekonomistów, efektem tych działań była dewaluacja białoruskiego rubla o prawie 150 proc., która miała miejsce w pierwszej połowie 2011 r. W efekcie średnia płaca Białorusinów spadła do poziomu 342 dol.

Fundusz Antykryzysowy EurAzEs był stworzony w 2008 r. i jest kierowany przez Euroazjatycki Bank Rozwoju. Zgodnie z umową, Białoruś ma otrzymać z funduszu stabilizacyjnego EuroAzEs 3 miliardy dolarów w ciągu trzech lat. Pieniądze zostaną przekazane, w kilku transzach: 1.240 mld w 2011 roku, około 800 milionów – w 2012 roku i miliard dol.- w 2013 roku. Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza jest utworzonym w 1996 r. z inicjatywy Rosji związkiem większości krajów postradzieckich, która za swój główny cel stawia utworzenie wspólnej przestrzeni ekonomicznej na obszarze postradzieckim.

Biełsat
WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze