Posłanie Łukaszenki do narodu (on-line)


O karze śmierci
W odpowiedzi na pytanie o możliwe wprowadzenie moratorium na karę śmierci, Łukaszenka poinformował, że samodzielnie nigdy nie podejmie takiej decyzji. „Wiecie ile mnie kosztowały te dwa wyroki (skazanych na śmierć za zorganizowanie zamachu w mińskim metrze-red.). Wy tego nie wiecie, gdy cały świat wywiera presję na ciebie i uważa, że jesteś prawie terrorystą.”

Struktury siłowe
„Muszą działać w ramach prawa – nie może być żadnych najazdów na np. dyrektorów, którzy nie poddają się naciskom – będziemy to wypalać rozpalonym żelazem. Będzie się tym zajmował niedawno ustanowiony Komitet Śledczy. Trzeba zastanowić się nad sprawą administracyjnego aresztu, zamiast tego dajcie zakaz wyjazdu, a nie wysyłajcie aktywnych ludzi na pryczę.”

O protestach i sankcjach
„Widzieliśmy jak przez internet usiłują rozwalić nasze państwo – w krajach arabskich to się udało. Częściowo udało się to w Rosji, Kazachstanie, a na Białorusi te wszystkie rewolucje przez sieci społecznościowe spotkał smutny koniec. Przy czym my niczego nie blokowaliśmy i niczego nie zamykaliśmy.

Po wyborach w 2010 r. chcieliśmy iść tym szlakiem – pogłębiając dialog z Europą i USA, rozwijać tzw. „społeczeństwo obywatelskie”, wewnętrzny dialog, udoskonalać polityczny system, ale Zachód i nasza piąta kolumna poszli inną drogą – oni po prostu zrezygnowali z dialogu, zaczęli atak na nasz kraj przy pomocy sankcji.”

O parlamencie
„Rozwój parlamentu jest ważnym elementem budowy demokratycznego państwa. Na jesieni będą kolejne wybory, mam nadzieję, że wielu z deputowanych wejdzie w skład nowego parlamentu. Wybory odbędą się na podstawie konstytucji – nie będzie kroku w prawo ani lewo – mówię to zagranicznym ambasadorom. Niczego nie będziemy zmieniać.”

O partiach opozycyjnych
„Pokażcie choć jedną partię na Białorusi. W tych partiach są same martwe dusze. Partie (opozycyjne – red.) to biznes – oni jeżdżą po Litwie i Polsce i dostają po walizeczce pieniędzy. Nasz system polityczny nie sprawia nikomu problemów i nie trzeba go niszczyć. Musimy wysłuchać mniejszość, ja jako prezydent słyszę najmniejszy pisk w najbardziej oddalonym zakątku naszego kraju.

O demokracji i krajach zachodnich
„Białoruś krytykują za rzekomy brak demokracji. Był konflikt z ambasadorami. Wiem, że jeden z ambasadorów nie chciał wyjeżdżać – chwalił, że nasz kraj jest czysty, bezpieczny, porządny, tak jak w Niemczech. Ale publicznie krytykują. A tam polewają ludzi, strzelają do nich – kobiet, dzieci – to od was uczymy się demokracji.”

O gospodarce rolnej
„W niektórych miejscach białoruska wieś wygląda jak w Europie Zachodniej. „Melioracja przekształca nasza ziemię”. Przy wzroście światowych cen na żywność – białoruski sektor żywnościowy powinien odnosić sukces. Białoruś musi podwyższać ceny do poziomu cen rosyjskich i ukraińskich – bo inaczej towary są wywożone zagranicę z powodu otwartości granic.”

O gospodarce innowacyjnej
„25 proc. wzrostu PKB w krajach rozwiniętych pochodzi z gospodarki innowacyjnej. Problem białoruskiej gospodarki – brak innowacji. Potrzebna swoboda badań. Jeżeli przedsiębiorca prywatny może zarobić pieniądze, tam gdzie państwo nie może to niech to robi.”

Młodzież – Białoruski Republikański Związek Młodzieży(BRSM) – nasz Komsomoł. Ważny program – 100 idei dla Białorusi – dzięki którym młodzi utalentowani ludzie będą mogli zaistnieć. Akademia Nauk, zdaniem Łukaszenki, „drzemie” – prezydent oczekuje konkretów.

O cenach paliw importowanych
„Rząd zrealizował cel obniżenia dwukrotnie cen na importowane paliwa. To nie subsydia, ale warunek wolnego rynku w Jedynej Przestrzeni Ekonomicznej.”

O wzroście cen
„Anarchii cenowej nie będzie. Jednak ostra kontrola cen również jest niewłaściwa, bo prowadzi do spekulacji i wywozu towarów. Łukaszenka przypomniał, że w Niemczech wprowadzono ostatnio kontrolę cen benzyny. Jego zdaniem trzeba przyjrzeć się pracy dużych supermarketów i nałożyć na nie obowiązki socjalne – np. ulgi dla emerytów.”

O prywatyzacji
Masowej prywatyzacji nie będzie – jedynie wybiórcza. Nie będzie publikowanych spisów obiektów przeznaczonych do prywatyzacji – bo to jego zdaniem jest obrazą i wywołuje strach pracowników. „Nie będzie nomenklaturowej prywatyzacji – naród nie pozwoli, by prywatyzowali ministrowie i urzędnicy.” „Po prywatyzacji ludzie muszą zachować pracę, płacę i pakiet socjalny.” Zdaniem Łukaszenki, państwo będzie natychmiast likwidować próby tajnego przejęcia niektórych przedsiębiorstw, poprzez skupowanie akcji przez zarządy spółek. Łukaszenka przypomniał o Mińskiej Fabryce Win Musujących – której akcje zostaną sprzedane na giełdzie – jest to test otwartej formuły prywatyzacji.

O inwestycjach
Skrytykował biurokrację za odstraszanie inwestorów zagranicznych – wezwał urzędników do zmiany swojego podejścia do inwestorów – i również za pracę ze średnimi inwestorami.

O rozdawaniu państwowych funduszy
Białoruski prezydent skrytykował przypadki budowania za państwowe pieniądze przedsiębiorstw – które potem nie mogą znaleźć zbytu na swoją produkcję. Wezwał z nazwiska wicepremierów i ministrów by zajęli się konkretnymi przedsiębiorstwami.

O kryzysie

„Świat arabski wybuchł – kraje będące przykładami stabilizacji zawaliły się. Kraje EU na ratowanie Grecji wydały miliardy euro – okazał się że mało.[…] My nie uciekliśmy od tych bied.

Nowemu pokoleniu – odnowioną gospodarkę – to nasze hasło. W I kwartale osiągnęliśmy dodatnie saldo handlu zagranicznego. Bezrobocie jest na poziomie zero. Nawet eksperci niezbyt lubiący Białoruś potwierdzają, że udało nam się stworzyć dobry program antykryzysowy.”

O godz. 11. mińskiego czasu prezydent Białorusi rozpoczął swoje przemówienie przed połączonymi izbami białoruskiego parlamentu

Zobacz też
Komentarze