Parlament Europejski potępia reżim, wzywa do wsparcia Biełsatu


W przyjętej rezolucji posłowie skrytykowali Białoruś za stracenie Uładzisłaua Kawaliowa i Dzmitryja Kanawaława. Wezwali Międzynarodową Federację Hokeja do przeniesienia mistrzostw świata z Białorusi do innego państwa, jeżeli nie zostaną wypuszczeni więźniowie polityczni. Rezolucja wzywa Komisję Europejskę do wspierania mediów niezależnych w tym TV Biełsat.

Parlament wzywa władze białoruskie do wydania rodzinom ciał obu mężczyzn w celu ich pogrzebania. Deputowani podkreślają, że „kara śmierci to kara nieludzka, nieskuteczna i nieodwracalna”.

W odpowiedzi na te egzekucje oraz inne pogwałcenia praw człowieka, posłowie zaapelowali do Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie o rozważenie możliwości przeniesienia hokejowych mistrzostw świata z Białorusi do innego państwa, jeśli nie uwolni wszystkich więźniów politycznych oraz „wysłania przez reżim wyraźnych sygnałów potwierdzających jego zaangażowanie w przestrzeganie praw człowieka i zaprowadzenie praworządności”.

Rezolucja wymienia między innymi Alesia Bialiackiego, przewodniczącego Centrum Praw Człowieka „Wiosna” i wiceprzewodniczącego Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH), dwóch byłych kandydatów na prezydenta: Mikałaja Statkiewicza i Andreja Sannikowa, szefów kampanii prezydenckiej kandydatów reprezentujących demokratyczną opozycję: Pawła Seweryńca i Dzmitra Bandarenki, oraz Siarhieja Kawalenkę, więźnia politycznego zatrzymanego za rzekome złamanie zasad aresztu domowego. Kawalenka od dłuższego czasu prowadzi strajk głodowy, w związku z czym stan jego zdrowia uległ krytycznemu pogorszeniu i bezpośrednio zagraża jego życiu. Parlament domaga się przywrócenia im pełni praw obywatelskich i przypomina, że bez tego nie może być mowy o postępach w dialogu między UE a Białorusią.

Parlament z zadowoleniem przyjmuje decyzję z lutego br. o zaostrzeniu sankcji UE wobec Białorusi i wzywa do zastosowania dalszych środków, w tym ukierunkowanych sankcji gospodarczych.

Deputowani zauważyli, że w pokojowej demonstracji Dnia Wolności w Mińsku 25 marca z okazji 94. rocznicy proklamowania w 1918 r. Bialoruskiej Republiki Narodowej wzięło udział tysiące ludzi. Świadczy to o gotowości społeczeństwa do „odważnego stawania w obronie swej pozycji jako obywateli Białorusi oraz do dawania wyrazu swoim europejskim aspiracjom”.

W rezolucji posłowie potępiają obraźliwą retorykę Aleksandra Łukaszenki wobec niemieckiego ministra spraw zagranicznych. Posłowie podkreślają, że decyzja o odwołaniu z Białorusi wszystkich ambasadorów państw członkowskich UE potwierdza, iż starania władz białoruskich, by podzielić Unię Europejską w kwestii sankcji, nie powiodły się”.

Komisja Europejska powinna nadal wspierać środkami finansowymi i politycznymi wysiłki białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów (w tym telewizji Biełsat, Europejskiego Radia dla Białorusi, Radia Racja i innych) oraz organizacji pozarządowych na Białorusi propagujących demokrację. Podkreślono, że Mińsk powinien dokonać właściwego dla swoich obywateli wyboru i otworzyć się na demokrację zamiast decydować się na coraz większą izolację.

Biełsat za europarl.europa.eu
WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze