Kolejne ostrzeżenia za współpracę z Biełsatem


Alina Radaczyńska i Wolha Czajczyc, dwie dziennikarki należące do Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy(BAŻ) zostały wezwane w środę do mińskiej prokuratury, gdzie wręczono im oficjalne pisemne ostrzeżenia.

Przyczyną ostrzeżenia są zarzuty o współpracę z niezarejestrowaną na Białorusi stacją telewizyjną Biełsat bez wymaganej akredytacji (art. 35 p. 4 ustawy o Środkach Masowej Informacji).

2 marca br. podobne ostrzeżenie otrzymał dziennikarz niezależny i członek BAŻ Zmicier Krauczuk. W tym roku prokuratura wystawiła ostrzeżenia już siedmiu dziennikarzom niezależnym.

Biełsat
WWW.belsat.ue/pl

Zobacz też
Komentarze