W 2012 r. Białoruś odda ponad 1/3 PKB na spłatę długu zewnętrznego


Białoruś w 2012 r. przeznaczy na spłatę długu zagranicznego brutto prawie 19 mld dol. – czyli 34,6 proc PKB, informuje raport Narodowego Banku Białorusi nt bilansu płatniczego kraju.

Według danych NBB w 2011 przeznaczono na ten cel jedynie 6,32 mld dol. z czego 5 mld. 405 mln na spłatę długu podstawowego i 915 mln na spłatę odsetek. Obsługa długu zewnętrznego w odniesieniu do wielkości eksportu towarów i usług wyniosła 13,5 proc.

Dane te pokazują, że w tym roku Białoruś będzie musiała wydać trzy razy więcej na spłatę zaciągniętych pożyczek. I będzie musiała na to przeznaczyć prawie 38 proc. sumy eksportu towarów i usług która w 2012 r. wyniesie 49 mld dol.

Bank informuje, że 1 stycznia 2012 r. zadłużenie zewnętrzne brutto wynosiło 34 mld dol. (62 proc. PKB) i w 2011 zwiększyło wie o 19,8 proc. W przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie zewnętrzne wynosiło pod koniec 2011 r. – 3595 dol., rok wcześniej – 2995 dol.

Według danych NBB w 2011 PKB Białorusi wyniosło 54,5 mld dol., w 2010 55,8 mld dol. Bank prognozuje, że w bieżącym roku PKB osiągnie poziom pozostanie na poziomie 2011 r.

Biełsat
WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze