Sejm RP podjął uchwałę ws. wypuszczenia więźniów sumienia na Białorusi


Sejm w przyjętej przez aklamację uchwale domaga się wypuszczenia na wolność więźniów sumienia na Białorusi. Apeluje też do parlamentów krajów UE o działanie na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i procesu demokratyzacji tego kraju.

«Dramatyczna sytuacja społeczno-polityczna na Białorusi, w szczególności zaś fala represji politycznych, która przetoczyła się przez Białoruś po sfałszowanych wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku wymaga solidarności europejskiej» – głosi uchwała Sejmu ws. sytuacji w Republice Białoruś.

Posłowie domagają się też natychmiastowego wypuszczenia na wolność: Alesia Bialackiego, Mikałaja Autuchowicza, Andreja Sannikawa, Mikoły Statkiewicza, Źmiciera Bondarenki, Pawła Siewiarynca, Źmiciera Daszkiewicza, Eduarda Łobawa, Siarhieja Kawalenki, Mikałaja Dziadka, Ihara Aliniewicza, Alaksandra Franckiewicza, Jauhena Waśkowicza, Arcioma Prakapienki, Pawła Syramołatawa.

Posłowie zaapelowali też «do parlamentów krajów Unii Europejskiej o aktywne działanie na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i procesu demokratyzacji na Białorusi».

Biełsat
WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze