Zapraszamy na spotkanie z dziennikarzami Biełsatu


Czy Białorusini są aktywni społecznie? Pokaz filmów z pokazywanego na antenie Biełsatu cyklu „Pasjonaci”: „Ptaki Białorusi”, „Etnograf z powołania”, „Paczka dla więzienia”.

Po projekcji rozmowa z Magdą Pytlakowską i Wasylem Lepieszem – twórcami filmów, dziennikarzami telewizji Biełsat i działaczami Stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś.

Prowadzenie: Katarzyna Kwiatkowska.

Spotkanie 18 stycznia 2012 r. , godz. 19.00 w księgarni „Wrzenie Świata” ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 7, w Warszawie.

Zobacz też
Komentarze