\tSenat USA za wsparciem dla Biełsatu


Senat USA wytyczył główne priorytety amerykańskiej polityki wobec Białorusi, jednym z nich jest wsparcie mediów elektronicznych nadających w języku białoruskim – w tym telewizji Biełsat.

Amerykańscy senatorzy przegłosowali poprawki do Belarus Democracy Act z 2004. Jest to dokument wskazujący priorytety jakimi powinny kierować się amerykańskie władze przy wspieraniu procesu demokratyzacji na Białorusi. Nowy dokument powstał z inicjatywy Christophera Smitha – republikańskiego kongresmana z New Jersey. Współautorami było sześciu republikańskich i pięciu demokratycznych kongresmanów. Jest to więc inicjatywa ponadpartyjna.

W dokumencie napisano: „W opinii Kongresu, prezydent powinien kontynuować swoje wsparcie dla nadawania radiowego, telewizyjnego czy internetowego w językach mówionych na Białorusi przez Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, Europejskie Radio dla Białorusi i Biełsat.”

Nowa ustawa jest efektem dziania lobby w amerykańskim Kongresie, zajmującego się problemami demokracji w Europie Wschodniej. Jak podkreśla Tomasz Pisula, Prezes Fundacji Wolność i Demokracja od lat współpracującej z Amerykanami w projektach pomocy dla białoruskiej opozycji – w skład grupy wspierającej demokratyzację w krach b. ZSRR wchodzą nie tylko politycy, mający pochodzenie wschodnioeuropejskie lub posiadający w swoim okręgu wyborczym wspólnoty białoruskie, ale również liczna grupa senatorów pochodzenia kubańskiego – którzy uznali, że należy okazać solidarność narodom znajdującym się w podobnym położeniu jak naród kubański.

Tomasz Pisula poinformował również, że wpisanie Biełsatu do treści dokumentu odbyło się przy aktywnym działaniu polskiego ambasadora w USA Roberta Kupieckiego.

Dokument, który został przegłosowany 6 lipca br. przez Izbę Reprezentantów, obecnie czeka na podpis prezydenta.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze