Czystka w białoruskim MSW?(aktl)


Według nieoficjalnych informacji do aresztu trafił wiceminister spraw wewnętrznych Jauhen Połudzień, jest oskarżony o nadużycie władzy.

Agencja Biełapan informuje, że minister został zatrzymany jeszcze w ubiegłym tygodniu. Połudzień był jednocześnie szefem tzw. milicji bezpieczeństwa społecznego w randze półkownika. Pion milicji, na którego stał czele, oprócz strzeżenia bezpieczeństwa obywateli na ulicach, zajmował się również tłumieniem akcji opozycyjnych. Według świadków, aresztowany wiceminister często osobiście dowodził atakami sił porządkowych.

Połudzień, który sprawował swój urząd od 4 sierpnia 2009 r., był autorem ostatnich poprawek do ustawy o akcjach masowych. Wprowadzone rozwiązania były ograniczały możliwość organizacji akcji milczących protestów i nakładały na organizatorów obowiązek płacenia milicji za ochronę. Aresztowany oficer znajdował się na liście osób objętych zakazem wjazdu do UE, jako odpowiedzialny za stosowanie represji wobec opozycji.

MSW i KGB odmawia oficjalnych komentarzy w tej sprawie. Dziś na 9 lat kolonii karnej i konfiskatę mienia został

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze