Nowe wyroki za solidarność z więźniami sumienia


Sąd w Mińsku skazał w poniedziałek dwóch młodych białoruskich opozycjonistów zatrzymanych w piątek podczas pikiety solidarności z więźniami politycznymi na areszt. Alaksandra Wałancewicza skazano za organizację niesankcjonowanej imprezy masowej na 7 dni, zaś Siarhieja Czerewiakę na 5 dni– za próbę uwolnienia swojego kolegi z rąk tajniaków, którzy rozpędzali akcję solidarności.

Proces prowadził sędzia rejonu Centralnego Alaksander Chadanowicz. Po zatrzymaniu Wałancewicz ogłosił głodówkę protestacyjną do momentu ogłoszenia wyroku. Po jego ogłoszeniu oświadczył, że będzie kontynuował protest głodowy, ponieważ uważa wyrok za niesprawiedliwy.

W białoruskich więzieniach nadal pozostają skazani w tym roku dwaj kandydaci na prezydenta Białorusi w ubiegłorocznych wyborach Mikałaj Statkiewicz oraz Andrej Sannikau oraz szef sztabu wyborczego Sannikaua Zmicier Bandarenka.

Biełsat
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze