Klaskouski – Łukaszenka liczy na szczodrość Rosji


„Łukaszenka ma nadzieję, że po raz kolejny „naciągnie” Moskwę na pieniądze – ma w perspektywie dwie kampanie wyborcze” – tak politolog Aleksander Klaskouski komentuje poniedziałkowy artykuł w Izwiestiach, w którym Łukaszenka wsparł ideę integracji ramach Unii Euroazjatyckiej.

„Łukaszenka napisał ten artykuł nie tylko żeby móc wtórować Putinowi ale również żeby pokazać, że jest nie gorszym integratorem” – uważa politolog Aleksander Klaskouski. Nie zgadza on się z oświadczeniem ideologów Unii Euroazjatyckiej, że nowa struktura nie ogranicza możliwości integracji z Unią Europejską. Jego zdaniem jeden kraj nie może należeć jednocześnie do dwóch obszarów gospodarczych. Kładzie również nacisk na odmienne wartości „EU to alians krajów demokratycznych o rynkowej gospodarce a tu mamy postsowieckie reżimy autorytarne, gdzie gospodarka ma charakter albo oligarchiczny albo kołchozowy”

Klaskouski uważa, że Łukaszenka nie ma innego wyjścia i musi popierać Putina w sprawie integracji licząc, że ten się odwdzięczy. „Rosja na jakiś czas znowu zrobi się szczodra. Jednak nie na długo, bo Putin pokaże mu miejsce w szeregu i wtedy zaczną się konflikty. Jednak tym razem białoruski reżim ma o wiele mniejsze możliwości sprzeciwu” – dodał.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze