Kraje WNP tworzą strefę wolnego handlu


Premierzy krajów Wspólnoty Niepodległych Państw podpisali na szczycie WNP w Petersburgu porozumienie o strefie wolnego handlu – poinformował premier Władimir Putin. – Ukraina, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan, Mołdawia i Tadżykistan podpisały porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu. Azerbejdżan, Uzbekistan i Turkmenistan będą rozpatrywać do końca roku przyłączenie się do niej – zapowiedział szef rosyjskiego rządu.

Putin zapewnił, że utworzenie strefy wolnego handlu na terytorium Wspólnoty Niepodległych Państw nie stoi w sprzeczności z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO). – Nie jest ono sprzeczne tym bardziej, że niektóre z krajów, które dziś podpisały porozumienie, należą już do WTO – dodał. Przypomniał również, że państwa WNP podpisały w 1994 roku porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu, które jednak nie weszło w życie, gdyż nie zostało ratyfikowane przez wiele państw, w tym Rosję.

Putin jest zdania, że strefa wolnego handlu wpłynie na rozwój współpracy gospodarczej krajów WNP. – Oznacza to, że towary będące w obrocie pomiędzy państwami będą znacznie tańsze i znikną bariery w handlu – zapowiedział. Z kolei premier Ukrainy Mykoła Azarow jest zdania, że umowa powinna wejść w życie 1 stycznia 2012 roku. Przypomniał, że musi ona wcześniej być ratyfikowana przez parlamenty poszczególnych krajów.

Trzy kraje WNP – Rosja, Kazachstan i Białoruś – utworzyły już wcześniej unię celną, do której Moskwa usiłuje przyciągnąć Ukrainę.

Za PAP

Biełsat

Zobacz też
Komentarze