Łukaszenka zwiększa samowolę KGB


Łukaszenka zwalnia więźniów politycznych a po cichu wprowadza drakońskie prawa rozszerzające uprawnienia KGB, które pozwolą mu na jeszcze bezwzględniejszą rozprawę z opozycją.

Białoruski rząd przesłał do parlamentu projekt zmiany prawa, który w poważny sposób ogranicza podstawowe prawa Białorusinów. Sprawę odkrył jeden z białoruskich blogerów, który zwrócił uwagę, że projekt pod nazwą „O wniesieniu poprawek do ustawy o „Organach bezpieczeństwa państwowego Białorusi” został skierowany do fasadowego białoruskiego parlamentu jeszcze 30 września br. Państwowe media białoruskie przemilczały jednak zupełnie tę sprawę, choć poprzednio chętnie informowały zawsze o nowych inicjatywach rządu w dziedzinie bezpieczeństwa. Zdaniem blogera Władimira Czudeńcowa, nie ma się czemu dziwić, bo zmiany powiększają samowolę funkcjonariuszy KGB, którzy po wprowadzeniu ich w życie będą nawet mogli pod byle pretekstem bezkarnie zabić podejrzanego.

Propozycje zmian:

Współpracownik organów bezpieczeństwa państwowego(KGB) nie ponosi odpowiedzialności za szkody mające związek z użyciem siły fizycznej, środków specjalnych, użyciem broni w sytuacjach przewidzianych niniejszą ustawą innymi ustawami – jeżeli działał warunkach uzasadnionego ryzyka zawodowego.

Według projektu o przypadku zranienia lub śmierci osoby wobec, której użyto siły fizycznej lub broni funkcjonariusz służb musi poinformować jedynie prokuratora.

Oznacza to, że w przypadku zranienia lub zabicia kogoś przez funkcjonariusza KGB, wystarczy, że udowodni, działanie w sytuacji wyższej konieczności.

****

Prowadząc śledztwo funkcjonariusz według projektu będzie mógł „wchodzić swobodnie, jeśli konieczne doprowadzając do zniszczenia urządzeń blokujących, w dowolnym momencie: do pomieszczeń mieszkalnych czy innych posiadłości osób fizycznych lub innych obiektów należących do organów państwowych lub innych organizacji”. Prawo będzie dotyczyć również sytuacji, gdy istnieją podejrzenia, że we wspomnianych pomieszczeniach mogą być dokonywane przestępstwa lub przebywać osoby poszukiwane przez prawo. Nowym przepisom nie będą podlegać jedynie placówki obcych państw i organizacji międzynarodowych.

****
Kagiebiści otrzymają również prawo do maskowania swojej przynależności organizacyjnej „wykorzystując w tych celach dokumenty potwierdzające przynależność do różnych organów państwowych i innych organizacji oraz należące do nich pomieszczenia i środki transportu”. Umożliwi im to podszywanie się pod pracowników dowolnych służb państwowych czy komunalnych. Kagiebista będzie mógł przebrać się więc za lekarza i wypożyczyć karetkę pogotowia, jeżeli będzie mu to potrzebne do śledztwa.

****

Projekt nowego prawa wymienia również przypadki, w których funkcjonariusze organów będą mogli użyć kajdanków, pałek, środków chemicznych oraz broni palnej. Oprócz tradycyjnych zastosowań takich jak zatrzymywanie przestępców lub zapobieganie zamieszkom w projekcie dwukrotnie padło stwierdzenie „i w innych przypadkach określanych przez prezydenta republiki Białoruś”.

Dzisiaj Białoruscy obrońcy praw człowieka zwołują konferencję, żeby odnieść się do nowego projektu, który ich zdaniem poważnie narusza prawa człowieka.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze