KE podała nazwiska urzędników objętych unijnymi sanacjami


Komisja Europejska opublikowała nazwiska 16 kolejnych urzędników białoruskich, którzy stracili prawo wjazdu do UE i których konta i aktywa znajdujące się w bankach europejskich, zostaną zamrożone. Na liście znajdują się głownie nazwiska sędziów i prokuratorów biorących udział w rozprawie z białoruska opozycją:

Walery Komissarau – sędzia sądu w Mińsku, który rozpatrywał odwołanie Zmitra Daszkiewicza, Eduarda Lobawa, Aleksandra Atroszczankawa, Zmiciera Nowikowa i Aleksandra Mołczanowa;

Wladymir Stepurko – sędzia sądu w Mińsku, który rozpatrywał odwołania Iriny Chalip, Siarheja Macelawa, Pawła Siawierińca, Dzmitra Bandarenki, Zmciera Doronina, Siarheja Kazakowa, Uładzimira Lobawa, Witalija Macukewicza, Jauhena Sekreta, Aleha Fiedorkewicza;

Siarhej Hripacz – sędzia sądu w Mińsku, który rozpatrywał odwołania Andriej Sannikowa, Mikoły Statkiewicza, Zmciera Wusa, Uładzimira Niaklajewa i Andreja Dzmitriewa, Ilii Wasilewicza, Fiodora Mirzajanawa, Aleha Hnedczika, Uładzimira Jeremenko, Andreja Paźniaka, Aleksandra Klaskouskiego, Aleksandra Kwiatkewicza, Artioma Hribkowa, Zmitra Bułanowa;

Wasilij Nazarenko – sędzia sądu w Mińsku, który rozpatrywał odwołania Wasilija Parfenkowa, a jako członek kolegium sędziowskiego sprawy – Zmiciera Daszkiewicz i Eduarda Lobawa;

Olha Komarowska – sędzia sądu w Mińsku, która rozpatrywała odwołania Andreja Sannikowa, Iriny Chalip, Siarheja Marcelewa, Pawła Siewiaryńca, Aleksandra Atroszczenkowa, Zmiciera Nowikowa, Aleksandera Mołczanowa, Ilii Wasilewicza, Fiodora Mirzjazanowa, Aleha Hnedczika, Uładzimira Jeremenko, Zmiciera Doronina, Siarheja Kazakowa, Uładzimira Labana, Witalija Macukewicza, Jauhena Sekreta, Aleha Fedorkewicza;

Wiktoria Zajcewa – sędzia sądu w Mińsku, która rozpatrywała odwołania Andreja Sannikowa, Ilii Wasilewicza, Fiodora Mirzajanawa, Aleha Hnedczika, Uładzimira Jeremenko;

Tamara Unukewicz – sędzia sądu w Mińsku, która rozpatrywała odwołania Iriny Chalip, Siarheja Marcelewa, Pawła Sewiarińca;

Ihar Krot– sędzia sądu w Mińsku, który rozpatrywał odwołanie Wasyla Parfenkowa;

Uładzmir Hrobostau – sędzia sądu w Mińsku, który rozpatrywał odwołanie Wasyla Parfenkowa;

Ludmila Ihnatowicz-Misznewa – prokurator, która uczestniczyła w rozprawie kasacyjnej Zmiciera Daszkiewicza i Eduarda Lobawa;

Siarhej Jermolicki – dyrektor szkołowskiej kolonii karnej, „odpowiedzialny za nieludzkie traktowanie więźniów w tym byłego kandydata na prezydenta, Mikołaja Statkiewicza”;

Aleksander Kowaliow – dyrektor kolonii karnej w miejscowości Gorki, „odpowiedzialny za nieludzkie traktowanie więźniów, a zwłaszcza – do prześladowań i tortur Zmicer Daszkiewicza”;

Uładzmir Połyujan
– szef Ministerstwa ds. Podatków i Opłat, które brało udział w prześladowaniu działacza praw człowieka Alesia Bialiackiego;

Uładzimir Korniejew
– sędzią sądu w Mińsku, który odrzucił wniosek obrony by aresztowany Ales Bialjacki mógł odpowiadać z wolnej stopy;

Maksim Szestjakow – prokurator, który brał udział w rozpatrywaniu wniosku obrony w sądzie rejonu pierwomajskiego na temat zmiany środka zapobiegawczego (możliwość odpowiadania z wolnej stopy) wobec Alesia Bialiackiego;

Olha Herasimowicz
– prokurator, która brała udział w rozpatrywaniu wniosku obrony by aresztowany Ales Bialjacki mógł odpowiadać z wolnej stopy;

Lista przedstawicieli białoruskich władz, które otrzymały zakaz wjazdu na terytorium UE liczy obecnie 208 nazwisk, znajdują się na niej m.in. Aleksander Łukaszenka, dwójka jego starszych synów Wiktar i Zmicer, przewodnicząca Państwowej Komisji Wyborczej Lidia Jermoszyna, szef administracji prezydenckiej Uładzimir Makiej.

Unijnymi sankcjami zostały również objęte trzy białoruskie firmy BT Telekomunikacja, Beltecheksport i przedsiębiorstwo zakładów sportowych „Sport Pari” – wszystkie one należą do bliskiego Łukaszence biznesmena Uładzmira Piefciewa.

Za www.belapan.com

Biełsat

www.belsat.eu

Zobacz też
Komentarze