Kolejny krok do zaostrzenia prawa o protestach


Białoruska Izba Reprezentantów zaostrzyła przepisy o masowych zgromadzeniach – podał we wtorek portal Telegraf.by. Nowe prawo zrównuje z pikietą „masową obecność obywateli” w miejscu publicznym „w celu wyrażenia protestu”.

Chodzi o poprawki zaproponowane przez rząd w lipcu, oceniane wówczas przez obrońców praw człowieka jako odpowiedź władz na falę milczących protestów. Ustawa mówi o „wspólnej masowej obecności obywateli w określonym z góry miejscu publicznym, w tym pod otwartym niebem, i o ustalonym czasie, w celu przeprowadzenia z góry określonych czynów”. Chodzi o zgromadzenia „zwoływane przez internet i inne sieci informacyjne w celu publicznego wyrażenia nastrojów polityczno-społecznych lub protestu”.

W projekcie rządowym było sformułowanie: „z góry określone działania lub brak działań”, co sprawiło, że niezależne portale nazwały proponowane poprawki „ustawą o braku działań”. Ostatecznie słowa o „braku działań” wypadło z tekstu, a znalazło się w nim słowo „czyny”.

Zrównanie takich zgromadzeń z pikietą oznacza, że potrzebna na nie będzie zgoda władz lokalnych. Inaczej odbywają się bez zezwolenia i ich uczestnikom grożą kary administracyjne, włącznie z aresztem.

Wcześniej milczące protesty przeciw polityce władz formalnie nie były niezgodne z prawem, ponieważ ich uczestnicy nie wznosili haseł, nie używali symboli ani transparentów, a jedynie przychodzili o umówionej porze na place w centrum miast i wspólnie klaskali. Informacje o protestach były umieszczane w internecie.

Jak podaje opozycyjny portal Karta’97, ponad 2 tys. osób zostało skazanych na kary aresztu od kilku do 15 dni za udział w tych protestach.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODiHR) OBWE w sierpniu wyraziło zaniepokojenie planowanymi zmianami w białoruskim ustawodawstwie. Oceniło, że obecnie obowiązujące na Białorusi przepisy dotyczące masowych zgromadzeń naruszają normy międzynarodowe.

Z kolei według wiceszefa stałej komisji ds. praw człowieka w Izbie Reprezentantów Anatola Hłaza projekt ma na celu wzmocnienie środków bezpieczeństwa podczas zgromadzeń.

Deputowani rozpatrzyli projekt i przyjęli go w pierwszym i drugim czytaniu w poniedziałek wieczorem. Według Radia Swaboda stało się to w czasie, gdy wyłączono w parlamencie transmisję obrad dla dziennikarzy.

Za PAP

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze