Tylko jedna czwarta Białorusinów ufa Łukaszence


Niezależny białoruski ośrodek badań społecznych NISEPI przedstawił wyniki cyklicznych badań poziomu zaufania do władz i oceny sytuacji gospodarczej w kraju.

Według wrześniowych badań przeprowadzonych na półtoratysięcznej grupie respondentów, na pytanie czy ufają prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence pozytywnie odpowiedziało 24,5 proc. badanych – 62,3 jest przeciwnego zdania.

35 proc. respondentów uważa, że po odejściu obecnego prezydenta sytuacja się polepszy – 23 proc. uważa, że się pogorszy. Prawie 88 proc. respondentów uważa, że gospodarka białoruska przeżywa kryzys. Jedynie 8 proc. ocenia jej stan pozytywnie.

Na pytanie „Jeżeli jutro miałyby odbyć się wybory to na kogo pan/i by głosował/a”, jedynie 20.5 proc wskazało prezydenta Łukaszenkę. Badacze przypominają, że po wyborach współczynnik ten wynosił 53 proc, w marcu prawie 43 proc a w czerwcu już tylko 29,3 proc.

Ok. 20 proc. głosów łącznie mogliby obecnie otrzymać liderzy opozycji jeśli uczestniczyliby w wyborach. Wynik ten nie zmienił się od ostatnich wyborów. Wzrósł za to odsetek ludzi deklarujących, że nie wiedzą na kogo głosować z 23 proc. do 42 proc. Z 5.4 proc. do 11.8 proc. wzrósł odsetek ludzi deklarujących głosowanie przeciwko wszystkim. Autorzy raportu uważają, że potencjał niezadowolenia wśród Białorusinów rośnie, jednak niezadowoleni nie koncentrują się w stronę żadnej realnej alternatywy (strukturach opozycyjnych, programach, opozycyjnych liderach itp.).

62 proc. respondentów obarcza winą za stan państwa białoruskiego prezydenta. Jest to wzrost o 18 punktów procentowych w ciągu trzech miesięcy. W tym samych okresie nastąpił wzrost o 10 proc. do 28,3 proc. odsetek respondentów deklarujących, że znajdują się w opozycji wobec obecnej władzy. Jednak nie wzrósł odsetek ludzi, którzy gotowi są uczestniczyć w akcjach protestu. Mniej niż 10 proc. deklaruje, że już w nich uczestniczyło, a ok. 20 proc. zamierza wziąć w nich udział w przyszłości.

Zdaniem socjologów, ważny jest również moment przeprowadzania badania. Sondaż był prowadzony jeszcze przed wprowadzeniem wymienialności rubla, co może zmniejszyć nawarstwione od lata niezadowolenie. Jeżeli w ciągu kolejnych miesięcy władze zdołają załatać „finansowe dziury” sytuacja może się ustabilizować .

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze