Białoruskie MSZ krytykuje Partnerstwo Wschodnie za „upolitycznienie”


Upolitycznienie Partnerstwa Wschodniego, odejście od pierwotnych zasad zaszkodziło tej inicjatywie” – powiedział rzecznik MSZ Andrej Sawinych na konferencji prasowej 29 września br.

Byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni i w konstruktywny sposób postrzegaliśmy ideę Partnerstwa” – powiedział – „Byliśmy pod wrażeniem zasad, które legły u podstaw Partnerstwa: wzajemnego zainteresowania, dialogu i równości w dostępie do wszystkich programów integracyjnych. Z wielkim zainteresowaniem zwracaliśmy uwagę na perspektywy ogólnoeuropejskiej lub subregionalnej współpracy w dziedzinie przepływu handlu, granic, współpracy energetycznej i innych problemów” – dodał.

Jednak dziś widać, że ma miejsce proces upolitycznienia i odejścia od pierwotnych zasad. Pojawiają się nieuzasadnione roszczenia, to stawia pod znakiem zapytania uniwersalność tego programu” – powiedział Sawinych. „Jesteśmy przekonani, że tendencje te wyrządzają szkodę Partnerstwu, jako bardzo ważnej inicjatywie subregionalnej” – podkreślił

Rzecznik MSZ skomentował również fakt odrzucenia zaproszenia na szczyt przez ministra spraw zagranicznych Białorusi Siarheja Martynaua, którego ma zastępować ambasador Białorusi Wiktar Hajsionok. Jego zdaniem Białoruś ma suwerenne prawo do określania składu delegacji.

Sawinych, poinformował, że Białoruś zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udziału w szczycie Partnerstwa Wschodniego, w sytuacji gdy forma udziału białoruskiej delegacji będzie w jakikolwiek sposób ograniczana.

Rzecznik MSZ skomentował również żądania w sprawie uwolnienia więźniów politycznych: „Stanowisko UE jest nam dobrze znane i będziemy je brać pod uwagę. Problem ma charakter prawny i będzie rozpatrywany zgodnie z Białoruskim ustawodawstwem.” – dodał.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze