Zapraszamy na konferencję o ruchu Wolność i Pokój


Biełsat objął patronatem konferencję „Bezpieczeństwo i tożsamość – Ruch „Wolność i Pokój” w relacjach międzynarodowych (1985-1990)”. W konferencji udział weźmie liczne grono gości z Białorusi i innych krajów b. ZSRR, którzy będą dyskutować również na temat współczesnych problemów odzyskiwania suwerenności i demokratyzacji.

Warszawa, 7-8 października 2011 r. Sala konferencyjna Biblioteki m.st. Warszawy – ul. Koszykowa 26/28

Program Konferencji

7 października (piątek) godzina 17.00 – otwarcie wystawy fotograficznej w hallu

Przywitanie uczestników konferencji: Jarosław Dubiel, Andrzej Miszk;

Wystąpienia:

Zbigniew Romaszewski (wicemarszałek Senatu RP) – „Prawa człowieka w relacjach międzynarodowych – różnice między latami 80-tymi i dniem dzisiejszym”;

Jacek Czaputowicz (Dyrektor KSAP) – „Znaczenie Ruchu Wolność i Pokój w relacjach międzynarodowych – perspektywa ćwierćwiecza”.

17.30 – 20.30

Panel I „Tożsamość – Doświadczenie – Przyszłość” (Kontekst polsko-ukraiński)

Alik Alisewicz (jeden z nieformalnych liderów ruchu hippisowskiego na Ukrainie); Jarosław Hrytsak (Uniwersytet Katolicki we Lwowie), Markijan Iwaszczyszyn (Projekt DZYGA. Lwów), Myrosław Marynowycz (Wicerektor Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie); Mykoła Ryabczuk (Centrum Studiów nad Kulturą Ukraińską, Kijów), Taras Woźniak (Redaktor naczelny kwartalnika „Ji”, Lwów);

Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska i Jan Piekło

W tej części interesować nas będzie szczególnie to, czy i w jaki sposób byli dysydenci i niezależni twórcy wpływają na podstawowe dyskusje tożsamościowe i polityczne na Ukrainie, także w kontekście relacji z Polską i innymi sąsiadami; Co dzisiaj robią dawni dysydenci, gdzie jest ich miejsce w społeczeństwie? Czy znany jest ich dorobek? Jak wygląda dzisiaj kwestia praw człowieka na Ukrainie i jak ten obszar życia społecznego oceniają polscy i ukraińscy liderzy świata nauki, kultury i polityki?

20.30 – 22.30

Spotkanie / bankiet oraz koncert w Klubie u Architektów (miejsce do potwierdzenia)

8 października (sobota) g.9.30

Piotr Odrzywołek – prezentacja planów wydawniczych Fundacji WIP;

10.00 – 12.30

Panel II „Jednostka wobec państwa – państwo wobec wyborów etycznych jednostki – doświadczenia historyczne i współczesne” (goście z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Austrii, Niemiec): Markus Meckel (Berlin, b. dysydent i b. Minister SZ NRD), Wolfgang Templin (Dyrektor Fundacji H. Boella w Warszawie), Aleksander Podrabinek (Moskwa, b. więzień łagrów, dysydent, obrońca praw człowieka, niezależny dziennikarz), Franek Wiaczorka (Mińsk działacz opozycji na Białorusi), Florian Wenninger (Uniwersytet Wiedeński); Alik Alisiewicz (Lwów); Kacper Szulecki (Uniwersytet w Konstancji, RFN);

Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska, Dariusz Zalewski, Jerzy Kolarzowski

Panel poświęcony będzie dylematom między życiem osobistym a publicznym, kwestie godzenia poglądów etycznych, religijnych, wyborów moralnych z aktywnością społeczną i polityczną. Jak wygląda kompromis w państwie demokratyczny, totalitarnym lub autorytarnym (case studies dot. każdego z krajów reprezentowanych na konferencji)?

Przerwa – lunch bufetowy

13.00 – 15.00

Panel III „Mniejszości etniczne w PRL i dzisiaj. Czy możliwa jest empatia w polityce międzynarodowej?” Taras Woźniak (Lwów), Aleksander Milinkiewicz (lider białoruskiego ruchu „Za Wolność”); Tadeusz Gawin (b. lider ZPB, Białoruś), Bogdan Cywiński (publicysta), Kornel Morawiecki (lider historycznego ruchu „Solidarność Walcząca”, Mikołaj Iwanow (Uniwersytet Opolski), Lucjan Winnicki(Uniwersytet Wrocławski), Joanna Konieczna-Sałamatin;

Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska, Jerzy Żurko

Polskie doświadczenia z lat 80-tych – dialog z Litwinami, Ukraińcami, Białorusinami i pierwsze pytania dot. polskiej polityki wschodniej po 1989 r.; Przypadek Kornela Morawieckiego i Mikołaja Iwanowa (historia „Posłania do Narodów Europy Wschodniej” z I Zjazdu NSZZ „Solidarność”);

Przerwa kawowa

15.30 – 17.30

Panel IV „Bezpieczeństwo państwa vs. dobro jednostki. Etyka – Ekologia – Racja Stanu” (8.10.2011 g. 15.00) (Zbigniew Karaczun z SGGW, Mariana Bułgakowa ze Lwowa (“Legal Analytics”- EACLA) oraz przedstawiciel Niemiec). Podstawowe pytanie to: globalny kryzys czy szansa na zmianę energetyczno- klimatyczną w różnych regionach Europy i świata? Konflikty ekologiczne i etyczne w relacjach międzynarodowych na przykładzie porozumienia post Kiot;.

Prowadzenie: Jarosław Dubiel, Radosław Gawlik

Granice kompromisu w relacji: państwo – jednostka, w świecie współczesnym. Konflikty ekologiczne i etyczne w relacjach międzynarodowych.

Jakie są dzisiaj najważniejsze problemy i pytania, w których uczestniczą/-czyli WiP-owcy?

Zakończenie i podsumowanie – organizatorzy (17..30 – 18.00)

Sponsorzy i partnerzy konferencji:

Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności (Program RITA- FED)

Fundacja „Za wolność naszą i waszą” (Wrocław)

H. Bőlla, Stiftung (Warszawa)

Austriackie Forum Kultury (Warszawa)

Fundacja PAUCI

Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie;

Ambasady RP w Moskwie i Kijowie, Konsulat Generalny RP we Lwowie

Partnerzy medialni

Polskie Radio, program I

Nowa Europa Wschodnia

TV BIEŁSAT

Fundacja TEZEUSZ

Miesięcznik „Kultura Enter” (Lublin)

Pismo Kultura Liberalna

Zobacz też
Komentarze