MFW wyśle na Białoruś swoich ekspertów


Międzynarodowy Fundusz Walutowy planuje wysłać w październiku kolejną misję na Białoruś w celu skonsultowania z władzami polityki gospodarczej. Poinformował o tym w czasie telefonicznej konferencji prasowej szef misji MFW na Białorusi Chris Jarvis.

Jak powiedział, czas misji wyznaczony jest na okolice 5-17 października br. Eksperci funduszu mają przeanalizować ostatnie wydarzenia w białoruskiej gospodarce a także „podzielić się dodatkowymi poradami”.

Jak na razie nie mówi się o programie pomocy finansowej, o która Białoruś wnioskowała w czerwcu br. Jarvis zaznaczył również, że wydanie kredytu przez MFW będzie możliwe dopiero wtedy, gdy w polityce białoruskich władz zajdą stałe i znaczące zmiany. „Dopóki lepiej nie poznamy białoruskiego programu gospodarczego nie jesteśmy w stanie zdecydować jak duża pomoc finansowa jest jej potrzebna” – dodał.

Jak poinformował Jarvis Rada Dyrektorów MFW przed podjęciem decyzji pragnie zobaczyć znaczące zmiany w białoruskiej polityce gospodarczej, w tym liberalizację kursu walutowego, liberalizację cen, zaostrzenie polityki fiskalnej. Zdaniem Jarvesa niezbędne jest również zaostrzenie polityki fiskalnej i pieniężno-kredytowej, a także utrzymanie wysokich stóp procentowych i twardych działań w stosunku do wynagrodzeń. Jego zdaniem: „liberalizacja kursu wymiennego może pomóc w obniżeniu deficytu rachunku bieżącego, który przez ostatnie lat jest dla Białorusinów ogromnym problemem”

„Wprowadzenie płynnego kursu rubla, naszym zdaniem, będzie mieć duże znaczenie dla banku centralnego, ponieważ pozwoliłoby mu to na podniesienie swoich rezerw do poziomu bardziej komfortowego. Uważamy, że zewnętrzne wsparcie – w formie pożyczek, jak również przychodów z prywatyzacji – może odegrać ważną rolę w zapewnieniu stabilności zewnętrznej” – powiedział Jarvis.

Chris Jarvis pozytywnie ocenił decyzję Białoruskiego Banku Narodowego o przeprowadzeniu dodatkowej sesji na rynku walutowym. „Myślę, że był to bardzo dobry krok i może on poprowadzić do pełnego ujednolicenia kursów, a właśnie to MFW chciałby zobaczyć realizując swój program na Białorusi.” – podkreślił szef misji.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze