Rosja uściśla unię celną z Białorusią


Unia celna Białorusi, Rosji i Kazachstanu do końca bieżącego roku ma zostać przekształcona w nową, bardziej ścisłą formę współpracy trzech państw – poinformowało w poniedziałek radio „Echo Moskwy”. Według rozgłośni, organa kierownicze Unii mają otrzymać dodatkowe ponadnarodowe pełnomocnictwa na wzór Komisji Europejskiej.

Jak napisała w poniedziałek rosyjska gazeta „Kommiersant”, dopiero co zakończony w Duszanbe szczyt Wspólnoty Niepodległych Państw, pokazał, że dla Rosji organizacja ta straciła na strategicznym znaczeniu, ustępując miejsca właśnie Unii Celnej. Szef rosyjskiego resortu przemysłu Wiktor Christienko kieruje obecnie grupą roboczą, tworzącą projekt poprawek do dokumentów Unii Celnej.

Poprawki te przewidują utworzenie nowego ciała w ramach Unii – Komisji Unii Celnej, dysponującej uprawnieniami ponadnarodowymi, między innymi prawem do wprowadzenia sankcji przeciwko poszczególnym członkom Unii, jeśli ci będą łamali prawo unijne. Na czele komisji mają stać wicepremierzy Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Według informacji „Kommiersanta”, rosyjskim kandydatem na to stanowisko jest pierwszy wicepremier Igor Szuwałow. Moskwa ma nadzieję przyjąć dokumenty tworzące Komisję Unii Celnej już w październiku podczas petersburskiego spotkania premierów Rosji, Białorusi i Kazachstanu, natomiast grudniowy szczyt trzech krajów Unii Celnej miałby wprowadzić uchwalone dokumenty w życie.

Zdaniem mińskich analityków z kręgów białoruskiej opozycji, plany te stanowią kolejny etap w realizacji dążeń Moskwy do podtrzymania dominacji w po-radzieckiej sferze wpływów, dyktującą swoją wolę słabszym partnerom.

Michał Janczuk (TV Biełsat)

www.belsat.eu

Zobacz też
Komentarze