Mińscy anarchiści skazani na łagier


Sąd w Mińsku skazał na wyroki od trzech do ośmiu lat kolonii karnej piątkę anarchistów, którzy w sierpniu ub. r. rzekomo usiłowali podpalić rosyjską ambasadę w Mińsku.

30 sierpnia ub.r. nieznani sprawcy wrzucili koktajl Mołotowa na teren przedstawicielstwa Rosyjskiej Federacji w Mińsku, w wyniku czego uległ zniszczeniu samochód jednego z pracowników ambasady. Anarchiści zostali również oskarżeni o próbę podpalenia jednego z aresztów w Mińsku, ministerstwa obrony, mińskiego kasyna Sznagri-la, oddziału banku „Mińsk-Moskwa” i budynku federacji Związków Zawodowych.

Sąd wydał wyroki pozbawiania wolności w koloni karnej o zaostrzonym reżimie: ośmiu lat dla Ihora Aliniewicza, cztery i pół roku dla Mikałaja Dedka, trzech lat dla Aleksandra Franckiewicza . Dwóch oskarżonych zostało skazanych na prace poprawcze – Maksym Wietkin na cztery lata, Ewhenij Seliwończyk na półtora roku.

Według informacji przytoczonych przez agencję Interfax – Mikałaj Dedok, Ihor Aliniejewicz oraz Aleksandr Franckiewicz nie przyznali się do winy, pozostali oskarżeni przyznali się do winy częściowo.

Zdaniem obrońcy praw człowieka Aleha Hułaka, białoruskie władze naruszyły prawo, aresztując podejrzanych kilka razy pod rząd pod różnymi zarzutami, tak by przedłużyć ich pobyt w areszcie. Jego zdaniem miało to służyć wywarciu nacisku na zatrzymanych.

Jest to kolejny wyrok wydany na sympatyków białoruskiego ruchu anarchistycznego. 19 maja na długoletnie kary została skazana trójka mieszkańców Bobrujska za próbę podpalenia budynku lokalnego oddziału KGB.

Zatrzymanie podejrzanych nie zapobiegło jednak dalszym podpaleniom. W nocy z 14 na 15 maja br. nieznani sprawcy obrzucili butelkami z benzyną budynek mińskiego sądu, w którym dzień wcześniej został skazany na 5 lat pozbawienia wolności eks-kandydat na prezydenta Andrej Sannikau. 16 maja razem ze swoim synem został zatrzymany pierwszy podejrzany o dokonanie zamachu, aktywista organizacji „Europejska Białoruś” Aleksandr Kudlajeu.

Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze