Apel białoruskich intelektualistów o wsparcie dla TV Biełsat


Pan Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Pan Juliusz Braun, Prezes Zarządu Telewizji Polskiej

16 maja 2011 r.

Szanowni Państwo!

Pragniemy przede wszystkim wyrazić naszą szczerą wdzięczność za poparcie zarządu Telewizji Polskiej dla kanału Biełsat. Wkrótce będziemy obchodzili 5-lecie istnienia tego kanału satelitarnego, który w chwili obecnej jest jedyną niezależną białoruskojęzyczną stacją telewizyjną na świecie. Dla Białorusinów Biełsat jest jedyną telewizją, z której mogą uzyskiwać obiektywne informacje o sytuacji w kraju i na świecie, miejscem prawdy, pluralizmu, zamiłowania do wolności. Wszystko to przyczynia się do obserwowanego w ostatnim czasie na Białorusi szybkiego wzrostu popularności Biełsatu. Szczególnie dużym zainteresowaniem ten kanał cieszy się na prowincji, gdzie nie ma sieci telewizji kablowych, zaś większość mieszkańców posiada anteny satelitarne. I jest to niezwykle ważne, ponieważ właśnie na prowincji występują największe problemy z dotarciem niezależnej prasy do odbiorców. Ponadto Biełsat ma dużą przewagę nad niezależnymi rozgłośniami radiowymi FM, gdyż jego sygnał może być odbierany w całym kraju.

Niezwykle ważną rolę odgrywa Biełsat w kwestii rozwoju języka białoruskiego i kultury. Poprzez ten kanał Białoruś i świat dowiadują się o sukcesach niezależnych artystów, o pragnieniu Białorusinów, by żyć w wolnym i demokratycznym kraju.

Jako przedstawiciele inteligencji białoruskiej pragniemy przypomnieć raz jeszcze o nieocenionej wartości, jaką jest niezależny kanał telewizyjny nadający w języku białoruskim i poruszający problemy białoruskie. Ze wspólnej historii wiemy, że poparcie dla demokracji, pragnienia wolności państw sąsiadujących zawsze były ważne dla narodu polskiego. W tym trudnym dla naszego kraju okresie jesteśmy niezmiernie wdzięczni Polsce za to, że niesie najbardziej realną i skuteczną pomoc na rzecz Wolności i Demokracji na Białorusi. Z przykładu Polski, której Wolny Świat w swoim czasie również pomógł stać się wolnym krajem, wiemy, jak skuteczna może okazać się taka pomoc, zwłaszcza gdy dotyczy rozpowszechnienia niezależnych, prawdziwych informacji.

Stąd nasz apel do Państwa, jako kierownictwa Telewizji Polskiej, o dalsze wsparcie dla Biełsatu, by ten kanał mógł istnieć i rozwijać się.

Sygnatariusze apelu poparcia dla telewizji Biełsat

Walancin Akudowicz Doktor filozofii, literat

Michał Aniempadystaŭ Poeta, malarz

Alaksandr Wajtowicz , Profesor, prezes Akademii Nauk Białorusi (1997-2001), przewodniczący wyższej izby Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś (2000-2003)

Marat Harawy Dziennikarz niezależny

Radzim Harecki Dziennikarz niezależny

Walancin Hołubieŭ Doktor historii, deputowany Rady Najwyższej Republiki Białoruś XII kadencji

Anatol Hulajeŭ Dziennikarz, przewodniczący Komisji Etyki Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Siarhiej Zakonnikaŭ Poeta

Swiatłana Kalinkina Dziennikarka, zastępca redaktora naczelnego gazety “Narodnaja Wola”

Uładzimir Kołas Reżyser filmowy, dyrektor Białoruskiego Liceum Humanistycznego, przewodniczący Rady Inteligencji Białoruskiej

Arsień Lis, Doktor filologii

Hieorhij Lichtarowicz, Fotograf, poeta

Piotra Sadoŭski Pierwszy Ambasador Białorusi w RFN, deputowany Rady Najwyższej Republiki Białoruś XII kadencji

Uładzimir Sodal Literat, prezenter telewizyjny

Alaksandr Siadziaka Nauczyciel, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Szkoły Białoruskiej

Aleh Trusaŭ Prezes Stowarzyszenia Języka Białoruskiego, deputowany Rady Najwyższej Republiki Białoruś XII kadencji

Walery Frałoŭ Generał major, deputowany Izby Reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś II kadencji

Uładzimir Chalip Scenarzysta filmowy, doktor historii sztuki (ojciec Iriny Chalip)

Zobacz też
Komentarze