Przedstawiciele Biełsatu spotkali się z zagranicznymi donorami


Pod patronatem Zespołu parlamentarnego ds. Białorusi we wtorek w Sejmie odbyło się spotkanie zespołu telewizji Biełsat z przedstawicielami państw – donorów kanału. Spotkanie dotyczyło kierunków działalności, a także rozwoju i możliwości dalszego finansowania telewizji. To pierwsze takie spotkanie od 6,5 roku działalności Biełsatu.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskiego MSZ, a także przedstawiciele polskiego parlamentu oraz zagranicznych placówek dyplomatycznych.

Otwierając spotkanie, przewodniczący zespołu ds. Białorusi Robert Tyszkiewicz powiedział, że Biełsatowi udało się pozyskać wsparcie ze strony wielu państw i środowisk międzynarodowych, i dlatego bardzo ważne, by praca kanału była postrzegana w wymiarze międzynarodowym. Zadeklarował, że polski parlament wspiera i będzie wspierał działania Biełsatu, ponieważ, jak podkreślił, ta telewizja łączy polskich parlamentarzystów ponadpartyjnie.

Obecna na spotkaniu Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ Zuzanna Kierzkowska przypomniała, że Biełsat finansowany jest głównie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W latach 2007- 2013 resort przekazał na działalność telewizji 124 ml. zł.

Przedstawicielka MSZ dodała, że wspólne przedsięwzięcie MSZ i TVP zgromadziło liczne grono międzynarodowych donorów, co nie może nie cieszyć.

Dyrektor TV Biełsat Agnieszka Romaszewska- Guzy zwróciła uwagę na zasadniczy problem, polegający na tym, że nietypowy projekt, jakim jest TV Biełsat, nie wpisuje się w typowe schematy wspierania organizacji pozarządowych czy organizacji pomocowych przez donorów. Polega to na tym, ze donorzy pracują projektowo: mają projekt, priorytety i wymagają pewnego kończącego się projektu. W przypadku medium, które działa ciągle i nie może zawiesić swojej działalności, jest to bardzo poważny problem.

– Mamy wielką wdzięczność dla naszych wieloletnich donorów. Szwedzka agencja pomocowa SIDA jest dla nas jedną z ważniejszych instytucji, ponieważ stwarza możliwość wieloletniego finansowania, podobnie jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii, skąd również mamy wieloletnie finansowanie. I możemy przewidzieć, jak przez 2-3 lata alokować pieniądze – powiedziała Agnieszka Romaszewska.

Dodała, że w przypadku polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które przeznacza największą i zasadniczą sumę finansowania Biełsatu, problem polega na tym, że jest to finansowanie coroczne.

– I nigdy nie wiemy, czy ta suma będzie o 1 mln. zł. większa czy mniejsza. Jeśli porówna się sumy, wydawane na telewizję, liczbę osób i liczbę godzin nadawania to widać, jak niezwykle efektywnym jest alokowanie środków. Dla nas ten milion w jedną lub drugą stronę to istotna sprawa- podkreśliła.

Dyrektor Biełsatu zaproponowała donorom rozważenie możliwości utworzenia komitetu donorów, by móc podejmować decyzje w sposób zinstytucjonalizowany: obserwować i rozliczać kanał z działalności i jednocześnie podejmować pewne zobowiązania finansowe.

Telewizja Biełsat finansowana jest głównie z dotacji z budżetu państwa polskiego. Wieloletnie porozumienie dotyczące wspierania i finansowania Biełsatu podpisały w 2007 roku TVP S.A. i MSZ.

KR/Biełsat

Zobacz też
Komentarze