Dzisiaj Światowy Dzień Uchodźcy


200 cudzoziemców otrzymało w zeszłym roku w Polsce status uchodźcy. Ponad 90 proc. wniosków o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce jest składanych na przejściu granicznym z Białorusią „Terespol-Brześć”.

Pasażer, który zadeklaruje, że stara się o ochronę międzynarodową, chociaż nie ma dokumentów uprawniających do wjazdu, np. wizy, nie jest zawracany z granicy. Aby zostać uchodźcą, musi udowodnić, że w swoim kraju był prześladowany.

Jak wynika z danych Urzędu ds. Cudzoziemców, w zeszłym roku w Polsce złożono ponad 5,5 tys. wniosków o nadanie statusu uchodźcy; wnioskami tymi objęto blisko 15 tys. osób.

Status uchodźcy nadano m.in. 69 obywatelom Syrii, 25 bezpaństwowcom, 23 obywatelom rosyjskim, 20 cudzoziemcom z Afganistanu, 19 osobom z Białorusi, 15 obywatelom Egiptu oraz 11 Kirgistanu.

Największą grupę osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy stanowią rokrocznie obywatele Federacji Rosyjskiej – w 2013 r. było to 12 tys. 666 osób (ok. 85 proc.), z których 12 tys. 173 osoby (ok. 96 proc.) zadeklarowały narodowość czeczeńską.

Drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy byli obywatele Gruzji – 1 tys. 212 osób (około 8 proc.).

O ochronę międzynarodową występowali również obywatele Syrii (252 osoby), Armenii (205 osób), Kazachstanu (91 osób), Kirgistanu (61 osób) i Afganistanu (49 osób).

Łącznie w 2013 r. w Polsce objęto ochroną międzynarodową oraz krajową 723 cudzoziemców. Stanowi to około 5 proc. osób, które złożyły wnioski o nadanie statusu uchodźcy – podobnie jak w latach ubiegłych.

Światowy Dzień Uchodźcy został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 roku; jest obchodzony 20 czerwca.

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze