Prezydent podpisał nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Położono w niej nacisk m.in. na wspieranie integracji społecznej i obywatelskiej środowisk mniejszości.

O podpisaniu ustawy poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta.

Wprowadzany przez nowelizację termin „integracja społeczna„, którego dotyczyła jedna z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu, wzbudzał w toku wcześniejszych prac najwięcej kontrowersji wśród przedstawicieli mniejszości narodowych.

Niektórzy z nich obawiali się, czy wpisanie do ustawy takiego terminu nie będzie zmuszać mniejszości do asymilacji. Przedstawiciele rządu odpowiadali, że termin „integracja społeczna” należy rozumieć jako zachowanie przez mniejszość swojej odrębności, przy jednoczesnej umiejętności porozumiewania się z większością.

W myśl pierwotnej wersji ustawy przyjętej w kwietniu przez Sejm „integracja społeczna” miała oznaczać działania, które „zwiększają partycypację mniejszości w ważnych aspektach życia społecznego, w szczególności takich jak system oświaty, wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna”.

Zaproponowana przez Senat i zaakceptowana przez Sejm wersja tego zapisu zakłada, że przez „integrację społeczną” rozumie się „działania na rzecz poprawy ważnych aspektów życia społecznego osób należących do mniejszości, w szczególności warunków bytowych oraz dostępu do systemu oświaty, rynku pracy, systemu zabezpieczenia społecznego, a także opieki zdrowotnej”. Poprawkę posłowie zaakceptowali niemal jednogłośnie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze