Ruszył proces obywatela Białorusi oskarżonego o szpiegostwo


Pierwsza rozprawa w procesie oskarżonego o szpiegostwo obywatela Białorusi Aliaksandra L. zaczęła się w poniedziałek rano przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Proces odbywa się niejawnie w specjalnie zabezpieczonej sali. Oskarżony został do niej wprowadzony w sposób uniemożliwiający jakikolwiek kontakt z dziennikarzami.

Szczegóły tej tajnej sprawy są nieznane. Wiadomo tylko, że akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie wpłynął do sądu w lutym br. Zarzuty sformułowano na podstawie art. 130 par. 1 Kodeksu karnego, który stanowi: „Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10„. Inny zarzut dotyczy art. 270 Kk, który głosi: „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5„.

Wiosną tego roku polskie media pisały o zatrzymaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego dwóch białoruskich szpiegów. Jeden z nich miał zostać wtedy aresztowany; wobec innego – zatrzymanego już wcześniej – wpłynął akt oskarżenia.

JKR/Biełsat/pap

Zobacz też
Komentarze