16 czerwca ma ruszyć proces obywatela Białorusi oskarżonego o szpiegostwo


16 czerwca w Sądzie Okręgowym w Warszawie ma ruszyć proces obywatela Białorusi Aliaksandra L. oskarżonego o szpiegostwo. Podsądnemu grozi do 10 lat więzienia. Proces będzie się odbywał niejawnie, w specjalnie zabezpieczonej sali sądu okręgowego.

Szczegóły tej tajnej sprawy są nieznane. Wiadomo tylko, że akt oskarżenia skierowany przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie wpłynął do sądu w lutym tego roku.

Zarzuty sformułowano na podstawie art. 130 par. 1 Kodeksu karnego, który stanowi: „Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10„. Inny zarzut dotyczy art. 270 Kk, który głosi: „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5„.

Wiosną tego roku polskie media pisały o zatrzymaniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Wywiadu Wojskowego dwóch białoruskich szpiegów. Jeden z nich miał zostać dopiero co aresztowany; wobec innego – zatrzymanego już wcześniej – wpłynął akt oskarżenia.

Według Dziennika.pl chodzi o 41-latka, który od ponad dwóch lat ma znajdować się w polskim areszcie. Miał on przez kilka lat współpracować z oficerami zlikwidowanych Wojskowych Służb Informacyjnych, którzy uważali go za swe źródło w białoruskich służbach i mieli płacić mu za informacje. Zdaniem Dziennika.pl dopiero po likwidacji WSI miało się okazać, że przekazując informacje, wykonywał on rozkazy Mińska, dezinformując polskie służby. Według „Gazety Wyborczej” obaj zatrzymani mieli rozpracowywać obiekty polskiej armii.

Według dorocznego raportu ABW, w 2013 r. prowadziła ona jedno postępowanie o szpiegostwo przeciw Polsce (nie ujawniono wobec kogo). Raport stwierdzał, że ABW „pogłębiła wiedzę” o metodach działania służb specjalnych Białorusi, dla których „kierunek polski pozostaje jednym z priorytetów działalności„. Są one ukierunkowane na „poszukiwanie rynków zbytu na towary białoruskie, firm gotowych inwestować w ich kraju, a także możliwości uzyskiwania środków z programów pomocowych UE”. Ponadto interesują się one polskim sektorem zbrojeniowym, wojskiem i systemami bezpieczeństwa wewnętrznego.

KR/Biełsat/pap

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze