Odnowić szlak transportowy rzeką Bug


Pojawiła się szansa na przywrócenie żeglowności rzeki Bug. Wspólnym staraniem Polski, Białorusi i Komisji Europejskiej ciek wodny miałby zostać wyregulowany i pogłębiony tak, aby mogły po nim pływać barki z towarami. W ten sposób połączone zostałyby dorzecza Bałtyku i Morza Czarnego.

Transport wodny jest najbardziej przyjazny środowisku naturalnemu i najtańszy, a więc także konkurencyjny – mówi wójt gminy Terespol, Krzysztof Iwaniuk.

Pamiętajmy. Szlak rzeczny łączący docelowo Morze Czarne i Bałtyk dorzeczami Dniepru i Wisły służyłby do transportu przede wszystkim surowców naturalnych.

– Ze wschodu transportujemy m.in. surowce: węgiel i rudę oraz drewno. Obecnie są one przewożone koleją. Warto więc stworzyć możliwość tańszego i mniej zanieczyszczającego środowisko transportu wodnego. Ogromnym atutem jest to, że przebiegałby on przez nasz region. – dodaje Wójt Terespola.

Budowa szlaku wodnego łączącego dwa morza zdecydowanie poprawiłaby koniunkturę gospodarczą gmin nadbużańskich, w tym i tych z terenu powiatu bialskiego. Odbyły się już dwa spotkania dotyczące budowy szlaku, w Brześciu i Pińsku. Kolejne planowane jest w Lublinie.

KR/Biełsat za podlasie24.pl

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze