Uczniowie brzeskich szkół otrzymają bezpłatnie roczne wizy Schengen


Konsulat Generalny RP w Brześciu informuje, że od 1 maja 2014 r. wnioski o wydanie wiz dla uczestników wycieczek grupowych (osoby do 18 roku życia) dla uczniów szkół podstawowych i średnich znajdujących się w brzeskim okręgu konsularnym, oraz dla opiekunów tych grup, będą przyjmowane z pominięciem rejestracji w systemie e-konsulat.

Placówka dyplomatyczna na swojej stronie internetowej poinformowała, że z wnioskami wizowymi w imieniu uczestników wyjazdu może wystąpić osoba trzecia. Wnioski będą przyjmowane w specjalnie wyznaczonych do tego celu okienkach Nr 9 i 10, na podstawie udzielonego na piśmie pełnomocnictwa.

Ustanawia się limit 100 wniosków wizowych dla wspomnianych grup, przypadających na każdy dzień roboczy pracy konsulatu. Grafik składania dokumentów wizowych ustala pracownik konsulatu w okienku Nr 11. Zapisać się można osobiście lub telefonicznie. Początek przyjmowania zgłoszeń na dany miesiąc przypada na pierwszy dzień roboczy miesiąca poprzedzającego złożenie dokumentów ( np. zapisy na czerwiec rozpoczynają się 2 maja).

Z prośbą o zwolnienie z opłat konsularnych występuje wyłącznie dyrektor szkoły, którego uczniowie są uczestnikami wyjazdu. Ze zniżek na opłaty konsularne mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkół, wyjeżdżający w charakterze wychowawców – opiekunów (na 1 dorosłego opiekuna przypada 5 niepełnoletnich dzieci, przy czym reguła ta nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych).

W przypadku, gdy liczba nauczycieli – pracowników szkoły przekracza powyższe proporcje, organizatorzy zobowiązani są wskazać osoby, których wnioski wizowe powinny być rozpatrzone na preferencyjnych warunkach. Wnioski innych uczestników wycieczki, osób nie związanych ze szkołą, będą rozpatrywane na zasadach ogólnych.

KR/Biełsat za bialorus.pl

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze