Na Białorusi startowała akcja „Dom bez przemocy”


Dwutygodniowa ogólnokrajowa akcja „Dom bez przemocy” startowała dziś na Białorusi. Kampania społeczna ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem przemocy w rodzinie i rozszerzenie możliwości udzielania pomocy jej ofiarom.

Podczas akcji na Białorusi zacznie obowiązywać nowy zapis prawny – tak zwany nakaz ochronny. Będzie on nakładał ograniczenia dla osób, które dopuściły się przemocy w rodzinie. Gdy na przykład mężczyzna użyje przemocy wobec żony i kobieta zechce na pewien czas opuścić wspólne mieszkanie, to agresor będzie miał zakaz wszelkiego z nią kontaktu. W innym przypadku, gdy poszkodowana nie będzie miała gdzie wyjechać z mieszkania, to osobnik, który dopuścił się przemocy, będzie musiał sam opuścić je na określony czas – do miesiąca.

Nowy zapis prawny będzie stosowany wobec osób, które powtórnie w ciągu roku dopuściły się przemocy w rodzinie. Po pierwszym przypadku przemocy agresor otrzyma oficjalne ostrzeżenie.

KR/Biełsat/IAR

Zobacz też
Komentarze