Smoleńsk? Białoruskie miasto


W Internecie pojawiła się petycja w sprawie przeprowadzeniu referendum w Smoleńsku nt. przyłączenia rosyjskiego regionu do Białorusi. Autor petycji uważa, że istnieją ku temu poważne przesłanki historyczne.

Autorem petycji do władz Smoleńska jest Białorusin Aliaksandr Deszczanka, który zauważa, że ziemie te były przez wieki częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego i nawet po ich zajęciu przez Wielkie Księstwo Moskiewskie jeszcze do XIX wieku przeważała tam ludność białoruska. Proklamowana w 1918 r. Białoruska Republika Ludowa uznawała region smoleński za ziemie etnicznie białoruskie. Podobnie zresztą jak bolszewicy, którzy w 1919 r. właśnie w Smoleńsku ogłosili powstanie Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i nawet przez krótki moment miasto pełniło rolę stolicy.

Oddzielenie Smoleńska od Białorusi Dzeszczanka nazywa decyzją „woluntarystyczną”. „Uważamy, że należy naprawić historyczną niesprawiedliwość i dać możliwość mieszkańcom obwodu Smoleńskiego wypowiedzenia się swobodnie na temat przyłączenia się do Republiki Białoruś podczas referendum” – napisał w swoim oświadczeniu.

W ciągu 5 pierwszych dni pod wnioskiem podpisało się ponad 1600 osób. Petycji towarzyszy fala komentarzy internautów. Jeden z nich mieszkaniec Witebska Kirył Soczenikow uważa, że w Smoleńsku Białorusini nie mają łatwego życia.

„Bardzo mnie niepokoi brak białoruskojęzycznych szkół w Smoleńsku, fakt totalnego ucisku jakiemu podlega język białoruski oraz wzrost nastrojów nacjonalistycznych w Federacji Rosyjskiej. Jestem też pewien, że mieszkańcom Smoleńska będzie się żyło wygodniej na naszej wyspie stabilności. A do tego uważam, że Rosja nie całkiem legalnie opuściła ZSRR, dlatego niektóre umowy powinny być zrewidowane.”

Czy po Krymie będzie nas czekać kolejna zmiana granic?

Jb/Biełsat

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze