Tatarstan włączył się w konflikt na Krymie


W zażegnywanie konfliktu na Krymie włączyły się Światowy Kongres Tatarów i Tatarstan, republika wchodząca w skład Federacji Rosyjskiej.

Światowy Kongres Tatarów, który ma siedzibę w Kazaniu, stolicy Tatarstanu, przestrzegł krymskich Tatarów przed „politycznym radykalizmem zrodzonym na kijowskim Majdanie”.

Natomiast prezydent Tatarstanu Rustam Minnichanow wezwał krymskich Tatarów do „pokoju i zgody z ludnością rosyjską”. Z kolei parlament republiki, potępiając Majdan, zaapelował do Rosjan, Ukraińców i krymskich Tatarów o „uregulowanie wewnątrzpaństwowych sporów z zachowaniem międzyetnicznego ładu”.

Parlament Tatarstanu wysłał na Krym swoją delegację

Cieszący się wielkim autorytetem wśród Tatarów były prezydent Tatarstanu Mintimier Szajmijew ze swej strony podkreślił konieczność „obrony interesów wielkiej liczby Rosjan na Krymie„, jednak przypomniał, że Ukraina jest suwerennym państwem. „To ich wewnątrzpaństwowy konflikt” – oznajmił Szajmijew, którego cytuje dziennik „Kommiersant”.

Według danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy z 1 listopada 2013 roku 58,5 proc. z 2 mln mieszkańców Krymu to Rosjanie, 24,3 proc. – Ukraińcy, 12,1 proc. – krymscy Tatarzy, 1,4 proc. – Białorusini, 1,1 proc. – Ormianie, i 2,6 proc. – przedstawiciele innych narodów.

Krymscy Tatarzy opowiedzieli się za Ukrainą

W środę przed parlamentem Krymu w Symferopolu kilka tysięcy krymskich Tatarów i przedstawicieli innych narodowości domagało się jedności z Ukrainą, występując przeciwko przejawom separatyzmu na półwyspie. Przed gmachem zebrała się równie liczna manifestacja zwolenników przyłączenia Krymu do Rosji. Tatarzy i przeciwnicy poprzednich władz w Kijowie nie dopuścili tego dnia do posiedzenia krymskiego parlamentu, na którym – jak podejrzewano – mogło dojść do głosowania nad odłączeniem półwyspu od Ukrainy.

Dzieje współczesnego Tatarstanu

W latach 90. ubiegłego wieku położony 800 km na południowy wschód od Moskwy, między Wołgą i Kamą, Tatarstan, w którym Tatarzy stanowią większość (53,2 proc.) jako jedna z dwóch republik – obok Czeczenii – nie podpisał umowy federacyjnej z Rosją. W 1994 roku rządy Tatarstanu i Rosji zawarły umowę, na mocy której Tatarstan stał się państwem stowarzyszonym z Federacją Rosyjską. Dopiero w 2000 roku Tatarstan uznał się za część FR.

KR/Biełsat/PAP/wikipedia

www.belsta.eu/pl

Zobacz też
Komentarze